Николай Киров

Индекс на курсовете

Дадени са хронологично всички курсове, четени в различни университети.
- ЮЗУ е Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
- БСУ е Бургаски свободен университет
- НБУ е Нов български университет, София
- СУ е Софийски университет "Св. Климент Охридски"

[2019/2020] [НБУ]
[2018/2019] [НБУ]
[2017/2018] [НБУ]
[2016/2017] [НБУ]
[2015/2016] [НБУ]
[2014/2015] [НБУ]
[2013/2014-2] [НБУ] Обектно-ориентирано програмиране NETB151 (англ. език)
[2013/2014-2] [НБУ] Проект по обектно-ориентирано програмиране NETB181 (англ. език)
[2013/2014-2] [НБУ] Обектно-ориентирано програмиране CITB201
[2013/2014-2] [НБУ] Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-2 NETB390 (англ. език)
[2013/2014-1] [НБУ] Структури от данни NETB201 (англ. език)
[2013/2014-1] [НБУ] Структури от данни CITB303
[2013/2014-1] [НБУ] Проект по структури от данни NETB223 (англ. език)
[2013/2014-1] [НБУ] Въведение в програмирането (C++) NETB101 (англ. език)
[2013/2014-1] [НБУ] Проект по въведение в програмирането NETB131 (англ. език)
[2013/2014-1] [НБУ] Програмиране за напреднали CSCB010
[2013/2014-1] [НБУ] Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-1 NETB330 (англ. език)

[2012/2013-2] [НБУ] Обектно-ориентирано програмиране NETB151 (англ. език)
[2012/2013-2] [НБУ] Проект по обектно-ориентирано програмиране NETB181 (англ. език)
[2012/2013-2] [НБУ] Обектно-ориентирано програмиране CITB201
[2012/2013-2] [НБУ] Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-2 NETB390 (англ. език)
[2012/2013-1] [НБУ] Структури от данни NETB201 (англ. език)
[2012/2013-1] [НБУ] Проект по структури от данни NETB223 (англ. език)
[2012/2013-1] [НБУ] Въведение в програмирането (C++) NETB101 (англ. език)
[2012/2013-1] [НБУ] Проект по въведение в програмирането NETB131 (англ. език)
[2012/2013-1] [НБУ] Програмиране за напреднали CSCB010
[2012/2013-1] [НБУ] Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-1 NETB330 (англ. език)

[2011/2012-2] [НБУ] Обектно-ориентирано програмиране NETB151 (англ. език)
[2011/2012-2] [НБУ] Проект по обектно-ориентирано програмиране NETB181 (англ. език)
[2011/2012-2] [НБУ] Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-2 NETB390 (англ. език)
[2011/2012-1] [НБУ] Структури от данни NETB201 (англ. език)
[2011/2012-1] [НБУ] Проект по структури от данни NETB223 (англ. език)
[2011/2012-1] [НБУ] Въведение в програмирането (C++) NETB101 (англ. език)
[2011/2012-1] [НБУ] Проект по въведение в програмирането NETB131 (англ. език)
[2011/2012-1] [НБУ] Програмиране за напреднали CSCB010
[2011/2012-1] [НБУ] Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-1 NETB330 (англ. език)
[2010/2011-2] [НБУ] Обектно-ориентирано програмиране NETB151 (англ. език)
[2010/2011-2] [НБУ] Проект по обектно-ориентирано програмиране NETB181 (англ. език)
[2010/2011-2] [НБУ] Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-2 NETB390 (англ. език)
[2010/2011-1] [НБУ] Структури от данни NETB201 (англ. език)
[2010/2011-1] [НБУ] Проект по структури от данни NETB223 (англ. език)
[2010/2011-1] [НБУ] Въведение в програмирането (C++) NETB101 (англ. език)
[2010/2011-1] [НБУ] Проект по въведение в програмирането NETB131 (англ. език)
[2010/2011-1] [НБУ] Програмиране за напреднали CSCB410
[2010/2011-1] [НБУ] Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-1 NETB330 (англ. език)

[2009/2010-2] [НБУ] Програмиране за напреднали CSCB410
[2009/2010-2] [НБУ] Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-2 NETB390
[2009/2010-2] [НБУ] Обектно-ориентирано програмиране NETB151 (англ. език)
[2009/2010-2] [НБУ] Проект по обектно-ориентирано програмиране NETB181 (англ. език)
[2009/2010-1] [НБУ] Структури от данни NETB201 (англ. език)
[2009/2010-1] [НБУ] Проект по структури от данни NETB223 (англ. език)
[2009/2010-1] [НБУ] Въведение в програмирането (C++) NETB101 (англ. език)
[2009/2010-1] [НБУ] Проект по въведение в програмирането NETB131 (англ. език)
[2009/2010-1] [НБУ] Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-1 NETB330 (англ. език)

[2008/2009-2] [НБУ] Програмиране за напреднали CSCB410
[2008/2009-2] [НБУ] Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-2 NETB390
[2008/2009-2] [НБУ] Обектно-ориентирано програмиране NETB151 (англ. език)
[2008/2009-2] [НБУ] Проект по обектно-ориентирано програмиране NETB181 (англ. език)
[2008/2009-1] [НБУ] Структури от данни NETB201 (англ. език)
[2008/2009-1] [НБУ] Проект по структури от данни NETB223 (англ. език)
[2008/2009-1] [НБУ] Въведение в програмирането (C++) NETB101 (англ. език)
[2008/2009-1] [НБУ] Проект по въведение в програмирането NETB131 (англ. език)
[2008/2009-1] [НБУ] Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-1 NETB330 (англ. език)

[2007/2008-2] [НБУ] Обектно-ориентирано програмиране NETB151 (англ. език)
[2007/2008-2] [НБУ] Проект по обектно-ориентирано програмиране NETB181 (англ. език)
[2007/2008-1] [НБУ] Структури от данни NETB201 (англ. език)
[2007/2008-1] [НБУ] Въведение в програмирането (C++) NETB101 (англ. език)
[2007/2008-1] [НБУ] Проект по въведение в програмирането NETB131 (англ. език)
[2007/2008-1] [НБУ] Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-1 NETB330 (англ. език)
[2006/2007-2] [НБУ] Обектно-ориентирано програмиране NETB151 (англ. език)
[2006/2007-2] [НБУ] Семинар по програмиране на С++ за напреднали CSCB441
[2006/2007-1] [НБУ] Структури от данни NETB201 (англ. език)
[2006/2007-1] [НБУ] Въведение в програмирането (C++) NETB101 (англ. език)

[2005/2006-2] [НБУ] Обектно-ориентирано програмиране NETB151 (англ. език)
[2005/2006-2] [НБУ] Програмиране за напреднали ІІ  INF297
[2005/2006-2] [НБУ] Програмиране за напреднали ІІ (сам. работа)  INF298
[2005/2006-1] [НБУ] Структури от данни NETB201 (англ. език)
[2005/2006-1] [НБУ] Въведение в програмирането (C++) NETB101 (англ. език)
[2005/2006-1] [НБУ] Програмиране за напреднали І (сам. работа)  INF296

[2004/2005-2] [НБУ] Обектно-ориентирано програмиране NETB151 (англ. език)
[2004/2005-2] [НБУ] Програмиране за напреднали ІІ  INF297
[2004/2005-2] [НБУ] Програмиране за напреднали ІІ (сам. работа)  INF298
[2004/2005-2] [ЮЗУ] Програмиране и структури от данни
[2004/2005-2] [ЮЗУ] Операционни системи
[2004/2005-1] [НБУ] Въведение в програмирането (C++) NETB101 (англ. език)
[2004/2005-1] [НБУ] Програмиране за напреднали І  INF295
[2004/2005-1] [НБУ] Програмиране за напреднали І (сам. работа)  INF296
[2004/2005-1] [НБУ] Обектно ориентирано програмиране - С++ INF333
[2004/2005-1] [ЮЗУ] Увод в програмирането
[2004/2005-1] [ЮЗУ] Обектно ориентирано програмиране

[2003/2004-2] [ЮЗУ] Програмиране и структури от данни II / Програмиране и структури от данни
[2003/2004-2] [ЮЗУ] Операционни системи
[2003/2004-2] [НБУ] Увод в програмирането С++ - INF234
[2003/2004-2] [НБУ] Алгоритми и структури от данни - INF201
[2003/2004-2] [СУ] Хаотични динамични системи
[2003/2004-1] [ЮЗУ] Програмиране и структури от данни I / Увод в програмирането
[2003/2004-1] [ЮЗУ] Обектно ориентирано програмиране
[2003/2004-1] [НБУ] Програмиране за напреднали І - INF295
[2003/2004-1] [НБУ] Програмиране за напреднали І (сам. работа) - INF296
[2003/2004-1] [НБУ] Програмиране за напреднали ІІ (сам. работа) - INF298

[2002/2003-2] [ЮЗУ] Програмиране и структури от данни II / Програмиране и структури от данни
[2002/2003-2] [ЮЗУ] Операционни системи
[2002/2003-2] [БСУ] Въведение в програмирането
[2002/2003-2] [БСУ] Практикум по програмиране
[2002/2003-2] [НБУ] Програмиране за напреднали І (сам. работа) - INF296
[2002/2003-2] [БСУ] Информатика в публичния сектор
[2002/2003-1] [ЮЗУ] Програмиране и структури от данни I / Увод в програмирането
[2002/2003-1] [БСУ, ЮЗУ] Обектно ориентирано програмиране
[2002/2003-1] [БСУ] Програмиране и използване на компютрите II
[2002/2003-1] [БСУ] Програмиране, анализ и синтез на алгоритми
[2002/2003-1] [НБУ] Програмиране за напреднали І - INF295
[2002/2003-1] [БСУ] Информационни системи и технологии


[2001/2002-2] [БСУ, ЮЗУ] Структури от данни и програмиране
[2001/2002-2] [БСУ] Програмиране и използване на компютрите I
[2001/2002-2] [БСУ] Програмиране и използване на компютрите II
[2001/2002-2] [ЮЗУ] Операционни системи
[2001/2002-2] [СУ] Хаотични динамични системи
[2001/2002-1] [БСУ] Въведение в програмирането
[2001/2002-1] [ЮЗУ] Програмиране и структури от данни I / Увод в програмирането
[2001/2002-1] [БСУ, ЮЗУ] Обектно ориентирано програмиране
[2001/2002-1] [БСУ] Информационни системи и технологии
[2001/2002-1] [БСУ] Програмиране и използване на компютрите I
[2001/2002-1] [БСУ] Обектно ориентирано програмиране
[2001/2002-1] [БСУ] Програмиране, анализ и синтез на алгоритми


[2000/2001-2] [БСУ, ЮЗУ] Структури от данни и програмиране / Програмиране и структури от данни
[2000/2001-2] [БСУ] Програмиране и използване на компютрите II
[2000/2001-2] [БСУ] Информатика II
[2000/2001-2] [ЮЗУ] Операционни системи
[2000/2001-2] [БСУ] Програмиране на С++
[2000/2001-2] [БСУ] Програмиране и структури от данни
[2000/2001-1] [БСУ, ЮЗУ] Въведение в програмирането / Увод в програмирането
[2000/2001-1] [БСУ, ЮЗУ] Обектно ориентирано програмиране
[2000/2001-1] [БСУ] Програмиране и използване на компютрите I
[2000/2001-1] [БСУ] Информатика I
[2000/2001-1] [БСУ] Програмиране на С++
[2000/2001-1] [СУ] Въведение в хаотични динамични системи


[1999/2000-2] [БСУ, ЮЗУ] Програмиране и структури от данни: C++
[1999/2000-2] [БСУ] Информатика II / Програмиране и използване на компютрите II
[1999/2000-1] [БСУ, ЮЗУ] Увод в програмирането: C++
[1999/2000-1] [БСУ, ЮЗУ] Обектно ориентирано програмиране: C++


[1998/1999-2] [ЮЗУ] Програмиране и структури от данни: Паскал
[1998/1999-1] [ЮЗУ] Увод в програмирането: Паскал