Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2004/2005 учебна година

Увод в програмирането


Лекции: четвъртък 13:30-17:15, 208
Семинарни упражнения:
спец. Информатика: сряда 13:30-14:15, ...(ст.ас. Ирена Атанасова)
спец. Математика и информатика: понеделник, 12:30-13:15,  ... (ст.ас. Иво Дамянов)
Лабораторни упражнения:
спец. Информатика, сряда:
I-а група 14:13-16:15;  I-б група 16:30-18:15, 1428 (ст.ас. Ирена Атанасова)
II-а група 14:13-16:15; II-б група 16:30-18:15, 1427 (ас. Владислав Юруков)
спец. Математика и информатика, понеделник:
I група 8:30-11:15, II група 11:30-12:15, 1431 (ст.ас. Иво Дамянов)
Консултации:
ст.ас. Ирена Атанасова - понеделник,10.30 - 12.00,  1428.
ст.ас. Иво Дамянов -
ас. Владислав Юруков -

Анотация и литература
Учебна програма, график на лекциите, учебни материали
Тестове: Първи тест | Втори тест | Трети тест
Курсови задачи (домашни): Първа | Втора | Трета
Изпращане на домашни - NEW!
Проверки за присъствие на лекции и упражнения: Информатика | Математика и информатика
Резултати на студентите: Информатика | Математика и информатика
Конспект
Точкова система за оценка
Връзки - материали по С++ и ООП
The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)

Учебник: К. Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000 г.
  | Библиотеките към книгата | Cay Horstmann's Home Page!

Последна промяна на 10 януари 2005 г.