Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2004/2005 учебна година

Пролетен семестър

Обектноориентирано програмиране (C++) NETB151, 
NETB161 [en]
Мрежови технологии 1 НБУ
Програмиране за напреднали IІ INF297 Информатика 2,3,4 НБУ
Проект по програмиране за напреднали IІ
(самостоятелна работа)
INF298 Информатика 2,3,4 НБУ
Програмиране и структури от данни
ПСД
Информатика
Математика и информатика
1 ЮЗУ
Операционни системи ОС Информатика
КСТ
2
3
ЮЗУ

Зимен семестър

Въведение в програмирането (C++) NETB101 [en] Мрежови технологии 1 НБУ
Програмиране за напреднали I INF295 Информатика 2,3,4 НБУ
Проект по програмиране за напреднали I
(самостоятелна работа)
INF296 Информатика 2,3,4 НБУ
Обектно ориентирано програмиране - С++
INF333
Информатика 3
НБУ
Увод в програмирането УП Информатика
Математика и информатика
1 ЮЗУ
Обектно ориентирано програмиране ООП Информатика 2 ЮЗУ


Последна промяна на 1 февруари 2005 г. E-mail: nkirov<at>math.bas.bg, nkirov<at>nbu.bg