Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2004/2005 учебна година

Обектно ориентирано програмиране

Лекции: четвъртък, 9:30-12:15, 544
Лабораторни упражнения: понеделник, 15:30-17:15, 1426;  сряда,  13:30 - 19:15, 1429 (ст.ас. Иво Дамянов)
Анотация и литература
Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Тестове: Първи тест & Втори тест & Трети тест
Курсови задачи (домашни): Първа | Втора | Трета
Изпращане на домашни - NEW!
Конспект и примери (учебни материали)
Точкова система за оценка
Присъствие на студентите на лекции.
Резултати на студентите:  I група, II група
Връзки (материали по С++ и ООП)

Учебник: H.M.Deitel, P.J.Deitel, C++ How to Program, Fourth edition, Prentice Hall, 2002.
Preface Table of Contents Tour of the Book
Chapter 5. Pointers and Strings Chapter 9. Object Oriented Programming: Inhetitance
 Chapter 16. Web Programming with CGI
The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)
Седмичен график на ст. ас. Иво Дамянов
Курсови задачи: ИЗИСКВАНИЯ

Последна промяна на 3 януари 2005 г.