Обектно ориентирано програмиране

Присъствие на лекции

ф.н.  Име / Дата
14.10
28.10
4.11
11.11
25.11
2.12
Общо
Бонус
1. 0325001 Петрана Благоева Гъркова +
+
+
+
+
+
6
3
2. 0325002  Мария Сотирова Баладжанова -
-
-
-
?
-
0
0
3. 0325003  Васил Петров Околски -
-
-
-
?
-
0
0
4. 0325004  Станислав Бойков Казаков +
-
+
+
+
+
5
2
5. 0325005  Венцислав Бойков Манов -
-
-
-
+
+
2
0
6. 0325006  Александрина Олегова Малючка -
-
-
-
?
-
0
0
7. 0325007  Николай Александров Бръмбаров -
-
-
-
+
+
2
0
8. 0325008  Надежда Стойчева Чаева -
-
-
-
-
-
0
0
9. 0325009  Атанас Иванов Атанасов +
-
+
+
+
+
5
2
10. 0325010  Димитър Владимиров Ташев -
-
-
-
+
+
2
0
11. 0325011  Албена Стефанова Манчева -
+
-
-
+
-
2
0
12. 0325012  Мария Димитрова Алексова -
+
+
-
+
-
3
0
13. 0325013  Никола Велинов Попов -
-
-
-
?
+
1
0
14. 0325014 Димитър Иванов Стаменов +
+
+
+
+
+
5
2
15. 0325015 Антоанета Стоянова Стоянова -
-
+
-
+
+
3
0
16. 0325016  Галя Стефанова Николова -
+
+
+
+
+
4
1
17. 0325017  Агнес Любомирова Ракова -
+
+
+
+
-
4
1
18. 0325018  Жулиета Андонова Мицева +
+
-
-
?
-
2
0
19. 0325019  Станислав Валериев Янакиев +
-
+
+
+
-
4
1
20. 0325020  Любомир Ангелов Говедаров -
-
-
+
?
+
2
0
21. 0325021  Ивайло Милчев Петров -
-
-
+
?
+
2
0
22. 0325022  Венцислав Иванов Петров -
-
-
-
?
-
0
0
23. 0325023  Георги Любчев Вълев +
-
-
-
?
-
1
0
24. 0325024  Евелина Михайлова Георгиева -
+
+
-
?
-
2
0


Общо присъстващи:
7
8
10
9

12
--
--


ф.н.  Име / Дата
14.10
28.10
4.11
11.11
25.11
2.12
Общо Бонус
1. 0325027  Елена Страхилова Найденова +
-
-
-
-
-
1
0
2. 0325028  Мария Филипова Писарева +
+
-
-
?
-
2
0
3. 0325029  Станислав Младенов Диреков -
-
-
-
?
-
0
0
4. 0325030  Янка Андонова Въчкова  -
-
-
-
?
-
0
0
5. 0325031  Калинка Автономова Маринова -
-
-
-
-
-
0
0
6. 0325032  Вайде Шабан Турчин -
-
+
-
-
-
1
0
7. 0325033  Аделина Руменова Василева  -
+
-
+
+
+
4
1
8. 0325034  Станислав Красимиров Хаджиев  -
+
+
-
-
-
2
0
9. 0325035  Георги Асенов Давидков  +
-
-
-
?
-
1
0
10. 0325037  Гергана Дамянова Василева  -
-
-
-
+
+
2
0
12. 0325039  Йорданка Георгиева Бибешкова  -
+
-
+
?
-
2
0
13. 0325040  Никола Руменов Рашков -
-
-
-
-
-
0
0
15. 0325042 Горан Чедомир Димковски -
-
-
-
?
+
1
0
16. 0325043 Катерина Томислав Василеска -
-
-
+
-
-
1
0
17. 0325044 Мария Милан Михайлова -
-
+
-
?
-
1
0
18. 0325045 Трайче Любомир Бутимов -
-
-
-
?
-
0
0
19. 0325046 Миле Бранко Апостолов -
-
-
-
-
-
0
0
20. 0325047 Зоран Георги Трифуновски -
-
-
-
-
-
0
0
21. 0325048 Ирена Звонимир Йовановска -
+
+
+
+
+
4
1
22. 0325049 Захарие Драган Илийев  -
-
-
-
?
-
0
0
23. 0325051 Горан Любе Степановски -
+
-
-
-
+
2
0
24. 0325052 Методи Огнян Здравкин -
+
+
+
+
+
4
1
26. 0325301 Костадинка Георгиева Ляпева -
-
-

+
-
1
0
27. 0325057 Люба Божкова Божикова -
+
+
+
-
-
3
0
28.
0325060 Петър Марчев -
-
-
-
?
-
0
0
29.
0425047
Мартин Милчов
+
-
-
-
?
-
1
0

0325301
Костадинка Ляпева
-
-
-
-
+
-
1
0

0425042
Любомир Канелов
-
-
-
+
-
+
2
0

0425047
Мартин Милков
-
-
-
-
-
+
1
0


Общо присъстващи:
4
8
6
7

8
--
--