inf2 Обектно ориентирано програмиране

Резултати на студентите - ІI група

ф.н.   Т1 Д1 К1 Т2 Д2 К2 * ** Общо
до тук
Д3  К3   T3  Общо Устен Оценка
    MAX 10 5 5 10 5 5

= 40 10 10 20 = 80 20 = 100
1. 0325027  Елена Страхилова Найденова 0


302. 0325028  Мария Филипова Писарева 0


-03. 0325029  Станислав Младенов Диреков -


-04. 0325030  Янка Андонова Въчкова  -


-05. 0325031  Калинка Автономова Маринова 0


406. 0325032  Вайде Шабан Турчин 5
4
0
507. 0325033  Аделина Руменова Василева  3


318. 0325034  Станислав Красимиров Хаджиев  3
3
0
209. 0325035  Георги Асенов Давидков  6


-010. 0325037  Гергана Дамянова Василева  6
4
0
4012. 0325039  Йорданка Георгиева Бибешкова  0
3
0
-013. 0325040  Никола Руменов Рашков 2
0
3
3015. 0325042 Горан Чедомир Димковски 4


-016. 0325043 Катерина Томислав Василеска 2


5017. 0325044 Мария Милан Михайлова 1


-018. 0325045 Трайче Любомир Бутимов -


-019. 0325046 Миле Бранко Апостолов -
5
5
3020. 0325047 Зоран Георги Трифуновски 5
3
0
2021. 0325048 Ирена Звонимир Йовановска 5
5
5
6122. 0325049 Захарие Драган Илийев  -


-023. 0325051 Горан Любе Степановски 2


1024. 0325052 Методи Огнян Здравкин 5
5
5
5126. 0325301 Костадинка Георгиева Ляпева 4
4
1
5027. 0325057 Люба Божкова Божикова 7
5
5
4028
0325060 Петър Марчев -


-029
0425042
Любомир Канелов00*  Бонус точки от преподавателя
** Бонус точки от асистента