Николай Киров

-- Курсове за 2023/2024 учебна година

-- Курсове за 2022/2023 учебна година

--Курсове за 2021/2022 учебна година
 
-- Курсове за 2020/2021 учебна година

--Курсове за 2019/2020 учебна година

-- Курсове за 2018/2019 учебна година

-- Курсове за 2017/2018 учебна година

-- Курсове за 2016/2017 учебна година

-- Курсове за 2015/2016 учебна година

-- Курсове за 2014/2015 учебна година

-- Курсове за 2013/2014 учебна година

--Курсове за 2012/2013 учебна година

-- Курсове за 2011/2012 учебна година

--Курсове за 2010/2011 учебна година

--Курсове от 2009/2010 учебна година

--Курсове от 2008/2009 учебна година

--Курсове от 2007/2008 учебна година

--Курсове от 2006/2007 учебна година

--Курсове от 2005/2006 учебна година

--Курсове от 2004/2005 учебна година

--Курсове от 2003/2004 учебна година

--Курсове от 2002/2003 учебна година

--Курсове от 2001/2002 учебна година

--Курсове от 2000/2001 учебна година

--Курсове преди 2001 година


Как да учим.

I cannot teach anybody anything, I can only make them think. Socrates

"Трудните уроци са по-мъдри и по-благодарни за човека от лесните - това сам съм го изпитал и го зная от опит. Лесният урок се усвоява с леснина и от него почти нищо не научавате. Трудният урок иска много пот, но пък като усвоите урока, за цял живот ще ви държи влага." Йордан Радичков

Цутому Шимомура, Джон Маркоф, ХАКЕР, Лира Принт, АСИ, София, 2002.
[Tsutomu Shimomura, John Markoff, TAKEDOWN (The Pursuit and Capture of Kevin Mitnick, American's Most Wanted Computer Outlaw - By The Man Who Did It), 1996 ]

История


-- Студентски състезания по програмиране [en]

--График за презентации
-- Timetable for presentations
NETB181, NETB223
NETB181, NETB223


--График за състезания по програмиране на НБУ

Програма Информационни технологии: 1 курс, есен; 1 курс, пролет

Програма Мрежови технологии  Programme Networking Technologies

За ученици

-- Дигитализация и разпознаване на стари документи - курс лекции на Петата лятна изследователска школа - Варна, 2005 г. 

-- Интернет - история, принципи, сигурност - курс лекции на Четвърта лятна изследователска школа - Варна, 2004 г.

-- Операционни системи - курс лекции на Трета лятна изследователска школа - Варна, 2003 г.

Електронни книги

-- Сборник от учебни материали по  ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО
      (Принципи на програмирането със С++, част I)

--Сборник от учебни материали по  ПРОГРАМИРАНЕ И СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ
      (Принципи на програмирането със С++, част IІ)

Доклади и дискусии

-- Маршрут на студент в учебна програма на НБУ, доклад на семинара на департамент Информатика, 15.12.2006, презентация на семинар на Боровец, 9-11 юни, 2007

-- Mагистърска програма "Мрежови технологии", (Един подход за построяване на магистърска програма), 2005

-- University education on programming, 2004

-- Дискусия: Преподаването на програмиране във висшите училища, 2001

Индекси

-- Индекс на курсовете
    Последно обновяване на 16 юли 2023 г.