Четвърта лятна изследователска школа - Варна, 2004 г.

Интернет - история, принципи, сигурност

Николай Киров

1. Още за Интернет.

- дефиниция на Интернет според Federal Networking Council (1995)
- история на Интернет с по-важни моменти от развитието му
- днес и утре в Интернет
- културата в Интернет: достоверност на информацията и "свободата на
изразяване"
- бизнесът и Интернет: информация, реклами, електронна търговия

2. Как работи Интернет? Основи на TCP/IP мрежите.

- 7-слоен OSI модел на компютърните мрежи;
- пакет от протоколи TCP/IP
- 4-слоен модел на TCP/IP мрежите
- IP адреси
- DNS
- протоколите TCP и UDP
- портове - какво представляват и защо са необходими?
- сокети
- как работят сокетите и портовете?
- сървери и клиенти
- програмен модел сървер-клиент
- портовете при UDP протокола
- протоколи
- услуги в Интернет и стандартни номера на портове
Светлин Наков, ИНТЕРНЕТ програмиране с JAVA, Фабер, София, 2004.

- IPv6 протокол

3. Защита на информацията и сигурност в Интернет.

- криптиране и кодиране
- прости криптиращи системи
- ролята на простите числа
- криптиране с частен ключ
- криптиране с публичен ключ
- алгоритми за хеширане
- електронен подпис
- сигурност на електронната поща

4. Вируси и други подобни опасности.

- опасности за сигурността
- история на вирусите
- видове вируси
- вируси, използващи Интернет
- откриване на вируси
- предпазване от вируси

Интересни връзки:

The Internet Traffic Report  monitors the flow of data around the world. It then displays a value between zero and 100. Higher values indicate faster and more reliable connections.

IANA - Inetrnet Assigned Numbers Authority. Dedicated to preserving the central coordinating functions of the global Internet for the public good.

The work of the Internet Society focuses on four "pillars:" standards, public policy, education and training,  and membership.

'News for Nerds. Stuff that Matters' - slashdot.org

The World Wide Web Consortium (W3C) develops interoperable technologies (specifications, guidelines, software, and tools) to lead the Web to its full potential.