Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2012/2013 учебна година

Департамент Информатика, Нов български университет

Пролетен семестър

Сигнатура
Code
Име на курса
Title
Програма
Programme
Година
Year
NETB151, NETB181
NETB171, NETB191
Обектно-ориентирано програмиране (C++)
Object-Oriented Programming (C++)
Мрежови технологии
Networking Technologies
1
CITB201, CITB202 Обектно-ориентирано програмиране (С++)
Информационни технологии
1
NETB390
Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-2
Advanced Programming Project-2
Мрежови технологии
Networking Technologies
3

Школа "Състезателно програмиране" Мрежови технологии,
Информатика,
Информационни технологии
1-4

Есенен семестър

Сигнатура
Code
Име на курса
Title
Програма
Program
Година
Year
NETB101, NETB125,
NETB131, NETB141
Компютърно програмиране (C++)
Computer Programming (C++)
Мрежови технологии
Networking Technologies
1
NETB201, NETB211,
NETB223
Структури от данни
Data Structures
Мрежови технологии
Networking Technologies
2
CSCB010 Програмиране за напреднали Информатика 2
NETB330
Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-1
Advanced Programming Project -1
Мрежови технологии
Networking Technologies
3


Школа "Състезателно програмиране"
Мрежови технологии,
Информатика,
Информационни технологии
1-4

Последна промяна на 22 април 2013 г. E-mail: nkirov<at>nbu.bg
github
math