Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2012/2013 учебна година

CSCB010 Програмиране за напреднали [2012/2013]

Занятия: четвъртък, 13:00, 02 II Семестриален изпит: 31.01.2013, 13:00, 112-2


Състезание по програмиране: 24.11 (събота), 10:00, ИМИ, 164. Който иска да участва, моля да ми изпрати мейл.
Състезание по програмиране: 12.01 (събота), 10:00, ИМИ, 164.   Който иска да участва, моля да ми изпрати мейл.

 График на състезанията по програмиране на НБУ  


Анотация
Литература Паспорт на курса

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

График на състезанията по програмиране на НБУ        
Школа Състезателно програмиране

Списък на студентите за присъствие и текущ контрол

Форми на оценяване:
А. Текущ контрол
Форма Дата Точки
Тренинг текущ
60
Състезание 1
24.11.2012
(20)
Състезание 2
12.01.2013
(20)
Тест
24.01.2013
20
                       Общо
100
 
  Б. Семестриален изпит
Форма Точки
Тренинг 60
Тест
20
Практика
20
                       Общо 100

Тренинг
Състезание
Тест
Практика
Консултации:
изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg

Съответствието между точките и оценките в информационната система на НБУ е следното:
   
Точки  (max 50)
Оценка
                                       

Точки  (max 100)
Оценка    

0-24
2.00

                                          

0-49
2.00


25-27
3.0050-59
3.00


28-30
3.5060-75
4.00


30-33
4.0076-89
5.00


34-37
4.5090-100
6.00


38-40
5.0041-44
5.5045-50
6.00      Последна промяна на 31 януари 2013 г. nkirov<at>nbu.bg
home
math