Програмиране за напреднали

CSCB010  Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Седмица No.
Тема
Дата на
занятието
Задачи
(Тренинг)
Срок
(за 3 т.)
1.
Технология за ефективно програмиране на алгоритми 4.10
--
--
2.
Оценка и сложност на алгоритми
  [Wiki], [UC Berkeley Video Lecture]
11.10
--
--
3.
Бройни системи. Прости и съвършени числа 18.10
1a, 1b
25.10
4. Редица на Фибоначи. Най-голям общ делител, най-малко общо кратно. Рекурсия 25.10
2a, 2b
1.11
5. Комбинаторни алгоритми. Разбиване на числа 8.11
3a, 3b
15.11
6. Сортиране. Хеширане. 15.11
4a, 4b
29.11
7.
Търсене. Последователно и двоично търсене. Търсене с връщане
22.11
5a, 5b
29.11

Състезание

(24.11)
събота
--
--
8. Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове и решения на авторите
Анализ на задачите
29.11
--
--
9.
Разделяй и владей 6.12
6a, 6b
13.12
10.
Динамично оптимиране - 1 13.12
7a, 7b
20.12
11. Динамично оптимиране - 2 20.12
8a, 8b
3.01
12.
Представяне на граф. Обхождане на граф
3.01
9a, 9b
10.01
13.
Задачи върху графи 10.01
10a, 10b
17.01

Състезание

(12.01)
събота
--
--
14.
Обсъждане на задачите от състезанието
17.01
--
--
15.
Тест 24.01
--
--

Семестриален изпит
4.02.2013