Задачи за тренинг

Задача 8а. [8.2.2]
Трима братя наследили N парцела земя с лица S1, S2,…, SN,  съответно, и решили да си ги поделят по братски. Помогнете им да направят това по най-справедливия начин.

Вход:
На входа се задава числото N, (1 < N < 100) - брой на парцелите земя и още N числа - лицата на парчетата Si < 100, цели числа. Входът съдържа много примери.

Изход:

За всеки пример на нов ред се отпечатват 3 числа като ненарастваща редица - получената земя на всеки от братята .

Пример:
3
1 1 1
7
4 1 1 1 2 2 9 

Решение на примера:
1 1 1
9 6 5

Идея за решение: Давате на първия брат някакво подмножество от парцели (пълно изчерпване) и останалите парцели разделяте на две по алгоритъма за Братска подялба [8.2.2].
За втория пример разделянето е 9, 2+2+1+1=6, 4+1=5.

Задача 8b. [8.2.7] lns3.c
Да се напише програма за намиране на най-дългата ненамаляваща подредица.

Вход:
На входа се задава числото n - брой на елемнтите на редицата  и след това стойностите на самите елементи - цели числа в интервала [-10, 105].  Входът съдържа много примери.

Изход:

За всеки пример на отделен ред се отпечатва цяло число - дължината на най-дългата ненамаляваща подредица.

Пример:
6
6 6 6 2 2 7
6
1 1 1 1 1 2
15
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
3
4 3 2


Решение на примера:
4
6
8
1

Редиците са: 6 6 6 7; 1 1 1 1 1 2; 1 2 2 2 2 2 2 2 (има и друга); 4.