3. Бройни системи. Прости и съвършени числа

Бройни системи (eng) [1.1.6]
Двоична бройна система (eng) [1.1.6]
Прости числа (eng) [1.1.3]
Мерсенови (eng) и съвършени числа (eng) [1.1.4]

Тренинг 1:
- вход с неопределен брой примери
- примерни тестове и тестове за проверка
- ограничения за входа (правилен вход, гранични случаи)