Програмиране за напреднали

Литература

Основен учебник (текстове на програмите от книгата)
 
Програмиране = ++Алгоритми;
Преслав Наков, Панайот Добриков
TopTeam Co., 2003, 696 страници 
ISBN 954-8905-06-X

681.325.3 / Н 186
Скъпи читатели, поради постоянното изчерпване на книгата "Програмиране=++алгоритми;" и трудностите с намирането й в мрежата за разпространение решихме да ви направим малък подарък, като публикуваме книгата безплатно в електронен вид (лицензът за разпространение се намира на страница 2):http://www.programirane.org/download/

С пожелание за много успехи: Панайот и Преслав

Facebook

Допълнителна литература

[1] Лендерт Амерал, Алгоритми и структури от данни в С++, ИК "Софтех", София,  2001
[2] Робърт Седжуик, Алгоритми на С. Том 1 и 2, ИК "Софтех", София, 2002 (Ч 681.3 / С 307)
[3] Саймън Харис, Джeймс Рoс, Оснoви нa aлгoритмитe, Алекс Софт, 2006 (681.325.3 / Х 277)