Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2010/2011 учебна година

CSCB410 Програмиране за напреднали

Занятия: четвъртък, 11:20 - 12:50, 607 II
Семестриален изпит: 13.07.2011, 8:00-11:10, 112 II

 Състезание по програмиране на 26.03.2011 г., събота, 10:00 часа, ИМИ, 164
Моля, изпратете заявка за участие по мейла!

30.04.2011 г., събота, 10:00-15:00 – ІV състезание по програмиране с награди
Изпратете мейл със заявка за участие
 График на състезанията по програмиране на НБУ

Второ място, купа  и сребърни медали на XXIІI Републиканска студентска олимпиада по програмиране за НБУ

Анотация
Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Форми на оценяване:
А. Текущ контрол
Форма Дата Точки
Тренинг
60
Тест

20
Състезание

20
                       Общо
100
 
  Б. Семестриален изпит
Форма Точки
Тренинг 60
Тест
20
Практика
20
                       Общо 100

Тренинг
Състезание
Тест
Практика

Списък на студентите за присъствие и текущ контрол

Консултации:
четвъртък, 13:00-16:00, НБУ, 611-2
вторник, 9:00-11:00, ИМИ-БАН, 504
изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg

Текуща оценка в системата на НБУ се нанася след първите 5 задания със задачи и състезанието, когато максималният брой набрани точки е точно 50. Съответствието между точките и оценките в информационната система на НБУ е следното:
   
Точки  (max 50)
Оценка                                                                                                   
Точки  (max 100)
Оценка    

0-24
2.00
                                          
0-49
2.00


25-27
3.00

50-59
3.00


28-30
3.50

60-75
4.00


30-33
4.00

76-89
5.00


34-37
4.50

90-100
6.00


38-40
5.00

41-44
5.50

45-50
6.00

      Последна промяна на 19 ноември 2011 г. nkirov<at>nbu.bg
home
math