CSCB410 Програмиране за напреднали

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Седмица Тема
Дата

1.
Технология за ефективно програмиране на алгоритми
24.02
-
2. Оценка и сложност на алгоритми 10.03
-
3. Бройни системи. Прости и съвършени числа
17.03
1a, 1b
4. Редица на Фибоначи. Най-голям общ делител, най-малко общо кратно. Рекурсия
24.03
2a, 2b

Състезание 26.03
(събота)

5.
Обсъждане на задачите от състезанието, тестови примери
31.03

6. Търсене с връщане
07.04 3a, 3b
7.
Разделяй и владей
14.04 4a, 4b
8. Динамично оптимиране - 1
21.04 5a, 5b
9.
Динамично оптимиране - 2
28.04 6a, 6b

Състезание 30.04
(събота)

10.
Обсъждане на задачите от състезанието 05.05
11. Комбинаторни алгоритми. Разбиване на числа 12.05 7a, 7b
12.
Сортиране. Търсене 19.05 8a, 8b
13.
Представяне на граф. Обхождане на граф 26.05 9a, 9b
14. Задачи върху графи 02.06 10a,10b
15. Тест
09.06
-

Изпит
13.07
8:00, 112 II