14.  Задачи върху графи

Покриващо дърво [5.3.2]

Най-кратък път между два върха по брой на върховете [5.4.1]

Проверка за цикличност [5.4.1]

Намиране на всички прости пътища между два върха [5.4.1]

Компоненти на свързаност [5.6.1]

Компоненти на силна свързаност в ориентиран граф [5.6.2]

Минимален път в граф [5.4.2]
- Форд-Белман
- Флойд
- Дейкстра
- най-дълъг път в ацикличен граф (критичен път)

Хамилтонов цикъл [5.4.4]
- задача за търговския пътник

Ойлерови цикли [5.4.5]
- Кьонингсбергските мостове

Максимален поток
- Форд-Фулкерсон

Минимално покриващо дърво [5.7.1]
- Крускал
- Прим

Теория на Графите  http://fmi.wikidot.com/tg