CSCB410 Програмиране за напреднали 

Списък на студентите за присъствие и текущ контролДата
10
17
24
26
31
07
14
21
28
30
05
т.к.
12
19
26
02
09
Бонус
Пр.
Sum
Grade


Месец
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
05

05
05
05
06
06
***

Максимален брой точки

6
6
(20)

6
6
6
6
(20)


6
6
6
6
20


100Тренинг номер:

1
2
съст
3
4
5
6
съст

7
8
9
10
тест
1
F49348 Александър Антонов Иванов
a3b3+
a3b3

+
a2+
a2b2+
+
a2b2

-
12
a2-
-
a2b2-
b2
5
5
20
60
4
2
F49014 Васил Александров Николов
-


-
-
-
-


-
-
-
-
-
-

3
F48986 Георги Господинов Тачев
+
a3b3
10
+
+
a3b3+
a2+
a2b2

+
22
a2b2+
-
a2-

9
7

50
(3)
4
F53807 Иво Генадиев Генадиев
a2b3 +
a3b3
5
-
-
+
-


-
16
-
-
-


2

18


F54240
Йордан Петров Траханов

-


-
-
-
-


-
-
-
-
-
-

5
F49115 Кирил Руменов Вучков
-


-
-
-
a3b3-
a3b3

-
12
-
-
-


80**

92
6
6
F22971 Константин Живков Иванов
b3 +
a3b3

-
a3b3+
a3b3-
a3b3-
a3b3

-
33
a3b3-
a3-
a3b3-
a3b3
5
2

61
4
7
F50536 Лазар Костадинов Марков
a2b2+
a2b2

-
a2b2-
a2b2+
a2b2-
a2b2
1
-
1
а2b2-
a2b2-
a2b2-
a2b2

3

42

8
F51162 Павел Валентинов Павлов
+
a3b3

-
+a2
-a2b2
-a2
a2

-
6
a2-
a2-
a2b2-
a2b2
7
2
10
49

9
F49752 Слави Иванов Иванов
+


-
-
-
-


-
-
-
-
-

6
1
20
27


F50954 Станислав Владимиров Стоев

-


-
-
-
-


-
-
-
-
-
-

10
F51529 Станислав Тодоров Томов
b3 -


-
-
-
-


-
3
-
-
-
3

11
F50038 Стоян Йорданов Иванов
+


-
-
-
-


-
-
+
-
-


2

2

12
F52581 Тихомир Недялков Недялков
a2b3 -
a3b3

-
a3b3-
a3b3-
a3b3-
a3b3+

-
35
a3b3-
a3b3-
a3b3+
a3b3+
12
5

76
5
8


2
4
4
2


1

2
0*** Бонус се дава за участие в Републиканската олимпиада и
максимум 10 точки и за присъствие на занятията - по 1 точка на присъствие.
** За завоюваното 2-ро място за НБУ на XXIІI Републиканска студентска олимпиада по програмиране