Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2012/2013 учебна година

CITB201 Обектно-ориентирано програмиране (C++)


CITB201 Н. Киров
Четвъртък: 8:00, 305-2
Изпит: 20.06, 13:00, 304-2
CITB202 Обектно-ориентирано проектиране със С++: В. Иванова
Четвъртък: I - 9:40, 314-1; II - 11:20, 313-1; III - 13:00, 313-1

Консултация за теста: 26.03, вторник, 16:20-17:50 702-2
Консултация за теста: 8.05, сряда, 16:20-17:50, 305-2
Консултация за теста: 6.06, четвъртък, 8:00, 702-2

-> Литература
-> Правила за оценяване && подробно представяне на системата на преподаване и оценяване по програмиране
->Учебна програма, график за лекциите, учебни материали
->Moodle
->Списък на студентите: присъствие и текущ контрол

CITB201 Дата

CITB202 Дати

CITB202 Дата
->Първи тест 28.03

->Първо домашно
[ Moodle ]
20-27.03

->Първо контролно  28.03 
->Втори тест 9.05

->Второ домашно 27.04-9.05

->Второ контролно
->Трети тест  10.06

->Трето домашно  25.05-10.06

->Трето контролно 10.06

-> Ubuntu is a free, open source Linux-based operating system that starts with the breadth of Debian and adds regular releases (every six months)

-> Windows installer for Ubuntu Desktop

-> The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)

->Debugging with GDB: Кратко практическо ръководство за работа с GDB

-> Среди за програмиране за MS Windows: Dev-C++Code::Blocks
Последна промяна на 5 юли 2013 г. nkirov<at>nbu.bg github
math