Николай Киров
Преподаване

График за презентации - NETB181, NETB223

Timetable for presentations - NETB181, NETB223

Департамент Информатика, Нов български университет

2019/2020Next date for presentations:


History:
4.03.2020, 8:30, 405-2
28.01.2019, 16:00, 702-2
14.02.2018, сряда, 11:20, 702-2
27.06.2017, 13:00, 702-2
17.02.2017, 8:30, 512-1
31.01.2017, Tuesday, 13:00, 702-2
February 27, 13:00, 703-2
9.02.2016
4.02.2016
16.06 and 30.06.2015, 14:40, 702-2
February 4, 16:30, 115-1
01.07.2014,11:20, 305-2
12.02.2014, 9:20, 410-2.
04.02.2013, 15:30, 115-1
28 юни, четвъртък, 14:40, НБУ, 406 II
02.05.2012, 16:00, IMI-BAS, 164
23.02.2012, 18:00, 308-2
January 31, 2012, 16:20, 511-1
30.11.2011, 16:00, IMI-BAS, 164
16.11.2011, 16:30, ИМИ-БАН, 164


E-mail: nkirov<at>nbu.bg
home