Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2011/2012 учебна година

Департамент Информатика, Нов български университет

Пролетен семестър

Сигнатура / Code
Име на курса / Title
Програма / Programme

NETB151, NETB181
NETB171, NETB191
Обектно-ориентирано програмиране
Object-Oriented Programming (C++)
Мрежови технологии
Networking Technologies
1
NETB390
Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-2
Advanced Programming Project-2
Мрежови технологии
Networking Technologies
3

Школа "Състезателно програмиране" Мрежови технологии, Информатика 1-4

Есенен семестър

Сигнатура
Code
Име на курса
Title
Програма
Programme

NETB101, NETB121,
NETB131, NETB141
Въведение в програмирането (C++)
Introduction to Programming (C++)
Мрежови технологии
Networking Technologies
1
NETB201, NETB211,
NETB223
Структури от данни
Data Structures
Мрежови технологии
Networking Technologies
2
CSCB010 Програмиране за напреднали Информатика 2
NETB330
Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-1
Advanced Programming Project -1
Мрежови технологии
Networking Technologies
3

Школа "Състезателно програмиране"
Мрежови технологии, Информатика
1-4

Последна промяна на 9 февруари 2012 г. E-mail: nkirov<at>nbu.bg
home
math