Николай Киров
Студентски състезания по програмиране

Школа "Състезателно програмиране"

организирана от департамент Информатика,
с финансовата подкрепа на ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ на Нов български университет.


РЕКЛАМА на школата 

Снимки

 Второ място на XXIV РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕПроведени занятия

Поздравления за Митко и Камен за постижението им на Втората тренировка на Алго академията на 26 април!
(резултати)

Следващи занятия на школата:

06.05, неделя, 10:00-15:00, Отборно състезание по програмиране

09.05, сряда, 17:00 Организационна сбирка за олимпиадата (В. Николов)

12 май XXIV РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ


02.05, сряда, 17:00 Преглед и коментари на задачите, дадени на Втората тренировка на Алго академията на 26 април (Д. Драгостинов)

25.04, сряда, 17:00 Обсъждане на задачите от състезанието

22.04.2012 г., неделя, 15:00-20:00 – ІV състезание по програмиране
Резулатати:
Rank Name Solved Time     A         B         C         D         E         F         G         H         I         J         K     Total att/solv
1 team1 (НБУ1)
6 1147 3/-- 1/107 0/-- 1/28 1/-- 2/161 3/216 0/-- 1/252 3/283 0/-- 15/6
2 team2 (ТУ1)
4 568 0/-- 4/191 3/-- 1/68 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 1/171 1/78 0/-- 11/4
3 team4 (ТУ2)
3 519 0/-- 3/201 0/-- 1/60 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/218 0/-- 0/-- 8/3
4 team5 (НБУ2)
1 261 0/-- 0/-- 0/-- 1/261 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/-- 0/-- 1/-- 4/1

Submitted/1st Yes/Total Yes

3/--/0 8/107/3 3/--/0 4/28/4 4/--/0 2/161/1 3/216/1 1/--/0 5/171/3 4/78/2 1/--/0 38/14

Created by CSUS PC^2 9.1.6 20100929 build 2136
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated Sun Apr 22 20:10:33 EEST 2012

18.04, 17:00, ИМИ-164, Камен Великов,
Зад 1. CasketOfStarEasy - http://community.topcoder.com/stat?c=problem_statement&pm=11788&rd=14726,
анализ -
 http://apps.topcoder.com/wiki/display/tc/SRM+533 
Зад 2.  IGRA и KNJIGE от тук - http://www.hsin.hr/coci/archive/2010_2011/contest2_tasks.pdf,
анализи, решения и тестове - http://www.hsin.hr/coci/archive/2010_2011/contest2_solutions.zip.

11.04, 17:00, ИМИ-164, Кирил Вучков,
Зад 1 -  PyramidOfCubes -  http://community.topcoder.com/stat?c=problem_statement&pm=6577&rd=9990,
анализ - 
http://community.topcoder.com/tc?module=Static&d1=match_editorials&d2=srm310  

Зад 2 - FoxAndGCDLCM - http://community.topcoder.com/stat?c=problem_statement&pm=11364&rd=15037,
анализ - http://apps.topcoder.com/wiki/display/tc/SRM+535
Зад 3 - HRASTOVI - http://www.hsin.hr/coci/archive/2009_2010/olympiad_tasks.pdf, zad 1,
анализ -  http://www.hsin.hr/coci/archive/2009_2010/olympiad_solutions.zip,
тестове - http://www.hsin.hr/coci/archive/2009_2010/olympiad_testdata.zip

04.04, 17:00, ИМИ-164, Димитър Драгостинов,
5 задачи:  http://apps.topcoder.com/forums/?module=Thread&threadID=684537&start=0&mc=5,
Допълнителрна информация - 
http://community.topcoder.com/tc?module=Static&d1=tutorials&d2=lineSweep

28.03, 17:00, ИМИ-164, Обсъждане на задачите от състезанието (В. Николов)

24.03.2012 г., събота, 10:00-15:00 - ІІІ състезание по програмиране (задачи)

Rank Name Solved Time     A         B         C         D         E         F         G         H         I         J     Total att/solv
1 team2 5 717 0/-- 1/68 1/171 1/210 1/62 0/-- 0/-- 2/186 0/-- 0/-- 6/5
2 Chereshka 3 652 0/-- 0/-- 1/246 0/-- 1/202 0/-- 0/-- 2/184 0/-- 0/-- 4/3
3 team4 2 229 0/-- 0/-- 4/133 0/-- 1/36 1/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 7/2
4 team1 2 238 3/-- 1/213 2/-- 2/-- 1/25 3/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 15/2
5 team3 2 241 0/-- 3/-- 1/204 0/-- 1/37 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 6/2
6 team5 0 0 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/0

Submitted/1st Yes/Total Yes

3/--/0 5/68/2 9/133/4 3/210/1 5/25/5 5/--/0 1/--/0 7/184/2 0/--/0 0/--/0 38/14

Created by CSUS PC^2 9.1.6 20100929 build 2136
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated Sat Mar 24 14:57:17 EET 2012


Отбор
Университет
отбор
1
Камен Великов, Кирил Вучков, Димитър Драгостинов
НБУ
team1
2
Андрей Ненчев, Мартин Маринов, Стефан Бонев НБУ
team3
3
Виктор ПоповКостадин Костадинов, Валентин Бахтев ТУ
team2
4
Чавдар Калинов, Стефан Стоянов, ...
ТУ
team4

21.03, сряда, 17:00, ИМИ-164,  Ас. Антония Ташева (ТУ), Геометрични задачи II
Задачи за занятието.   _ConvexHull-bg.pdf  _transformations.pdf 

14.03, сряда, 17:00, ИМИ-164,  Ас. Антония Ташева (ТУ), Геометрични задачи I
Задачи за занятието. Материали за занятието.

7.03 сряда от 17-20 часа, Състезание  (В. Николов), участници:  отбор (Камен, Димитър, Кирил), Мартин Маринов

29.02.2012, сряда, 17:00, ИМИ-164, Велислав Николав, Минимално покриващо дърво, Флойд с оптимизация.
  Задачи за занятието.  ---  Материали за занятието.

22.02.2011 г., Велислав Николов, DFS и BFS, задачи за занятието
  Анализи, решения и тестови примери

http://kontrax.bg/contest/
Вижте: http://infoman.musala.com/magazine/archive/issue25/expr.c.html
Задачи от SPOJ (Мило Средков):
Топологическо сортиране - http://www.milo0.eu/spoj0/contests.pl?contest_id=128
Генериране на прости числа - http://www.milo0.eu/spoj0/board.pl?contest_id=127
Търсене в ширина (вълна) - http://www.milo0.eu/spoj0/contests.pl?contest_id=126
Търсене в дълбочина - http://www.milo0.eu/spoj0/contests.pl?contest_id=122
Задачи от курса: Програмиране за напреднали:
Задачи за упражнения. Още задачи за упражнения. И още. Следващи.
Решенията изпращайте на nkirov<at>nbu.bg
Милослав Средков е дал задачи за входен тест за тези, които искат да се записват на състезателно програмиране в СУ. Задачите са лесни. Може да проверите решенията on-line! http://www.milo0.eu/spoj0/contests.pl?contest_id=125
Welcome to the 2011-2012 season of the USA Computing Olympiad!
As in past years, the USACO coaching staff plans to offer six on-line programming contests this season:
Nov 11-14: November Contest
Dec 9-12: December Contest
Jan 6-9: January Contest
Feb 3-6: February Contest
Mar 2-5: March Contest
April: US Open

18.11.2012 Обсъждане на задачите от състезанието (В. Николов)

Класиране, задачи, решения и тестове

Състезание по програмиране на 15.01.2012, неделя, 10:00, ИМИ, 164


Отбор или индивидуален участник

Университет или курс
team
1.
1. Виктор Попов
2. Костадин Костадинов
3. Валентин Бахтев
ТУ1 Технически университет
9
2.
1. Чавдар Калинов
2. Стефан Стоянов
2. Александрина Ганчева
ТУ2 Технически университет 1
3.
1. Камен Великов
2. Кирил Вучков
3. Димитър Драгостинов
НБУ1 Нов български университет
6
4.
1. Андрей Ненчев
2. Мартин Маринов
3. Стефан Бонев
НБУ2 Нов български университет 2
5.
1. Любомира Вълчева
2. Камен Каменов
3. Георги Русев
НБУ3
CSCB010


3
6.
Симеон Банов

CSCB010
8
7.
Блаже Блажев

CSCB010 11
8.
Атанас Божков

CSCB010 3
9.
1. Георги Ленгарски
2. Десислава Костова
3. Тодор Савов
НБУ4
CSCB010 12
10.
Борислав Вапцаров

CSCB010 7
11.
Руслан Зафиров

CSCB010 10
12.
1. Ивайло Караманолев
2. Искрен Чернев
СУ
Софийски университет "Св.Климент Охридски"
5

11.01.2011, сряда, 17:00 Две задачи от Д. Драгостинов и В. Николов
RMQ - условие и анализ, решение, тест (всичко zip)
LCA - условие и анализ, срещи: решение и тестове, дърво: решение и тест (всичко zip)

21.12.2011 Обсъждане на задачите от състезанието (В. Николов)
Задачи, класиране, тестове и авторски решения, снимки, анализ на задачите и решенията

Състезание по програмиране: 18.12, неделя, 10:00 часа, ИМИ, 164 

Заявки за отборното състезанието на 18.12.2011 г. 


Отбор
Университет
Курс
Програма
Team
1
1. Виктор Попов
2. Костадин Костадинов
3. Валентин Бахтев
ТУ
4
4
4
KCT
KCT
KCT
5
2
1. Камен Великов
2. Кирил Вучков
3. Димитър Драгостинов
НБУ
4
3
3
Информатика
Информатика
Мрежови технологии
9
3
1. Андрей Ненчев
2. Мартин Маринов
3. Стефан Бонев
НБУ
2
2
2
Мрежови технологии
Мрежови технологии
Мрежови технологии
2
4
1. Десислава Костова
2. Георги Ленгарски
3. Тодор Савов
НБУ
2
2

Информатика
Информатика

4
5
1. Любомира Вълчева
2. Камен Каменов
3. Георги Русев
НБУ
2
2
2
Информатика
Информатика
Информатика
3
6
1. Ивайло Караманолев
2. Искрен Чернев
СУ
2
4
Софтуерно инженерство
Компютърни науки
1

Индивидуални участници от курса CSCB010 на състезанието на 18.12.2011 г. 

Име
Team
1.
Блаже Блажев 8
2.
Руслан Зафиров
10
3.
Борислав Вапцаров
7
4.
Димитър Танчев
6

14.12.2011, сряда, 17:00, Димитър Драгостинов, Индексни дървета (zip

7.12.2011, сряда, 17:00, Е. Келеведжиев, Динамично програмиране ІІІ
Задачи за занятието: frog, express, тестове, frog.cpp, express.cpp 

30.11.2011, сряда, 17:00 Е. Келеведжиев, Динамично програмиране II
Задачи за лекцията: triangles, calc, тестове, triangles.cpp, calc.cpp 

23.11, сряда, 17 часа, ИМИ, 164.
Обсъждане на задачите от състезанието, класиране на отборите, тестове и решения на авторите
Анализ на решенията на задачите от състезанието (В. Николов, Е. Келеведжиев. Н. Киров)

За участие в състезанието по програмиране на 19.11, събота, 14 часа, ИМИ, 164, моля изпратете заявка по е-мейла на nkirov<at>nbu.bg до четвъртък!
Списък на участниците в състезанието:
No
Име
Програма
Курс
Team
Solved
1
Андрей Ненчев
Network technologies 2
team2
1
2
Димитър Драгостинов
Network technologies 3
team5
4
3
Георги Ленгарски
Информатика
2
team4
4
4
Десислава Костова
Информатика 2
team3
4
5
Мартин Маринов
Network technologies 2
team12
2
6
Камен Великов
Информатика 4
team11
4
7
Тодор Сотиров
Network technologies 3
team8
0
8
Димитър Танчев
Информатика 2
team7
2
9
Любомир Сотиров
Network technologies 4
team9
0
10
Кирил Вучков
Информатика 3
team10
4
Правила за провеждане на състезания по програмиране в НБУ

15.11, сряда, 17:00 Е. Келеведжиев, Динамично програмиране I
 Разгледани бяха следните задачи: difsum, triangle, тестове
9.11, сряда, 17:00  STL и приложение за решаване на състезателни задачи (В. Николов)
Домашно !! (една бира за най-кратко решение на първа задача!!)
2.11, сряда, 17:00 Вход за задачи от състезателно програмиране (В. Николов)
Материали за домашно: Вход и изход за задачи от състезателно програмиране, STL containers, STL algorithms
26.10, сряда, 17:00 Организационни въпроси и презентация на К. Великов: Структури от данни в състезателното програмиране, arrayvector.cpp, staticlinkedlist.cpp
19.10, сряда, 17:00 Първа редовна сбирка на школата (В. Николов)
14-16.10, петък-неделя, Участие на регионалното състезание в Букурещ
12.10.сряда, 17:00 Подготовка за регионалното състезание в Букурещ
5.10, сряда, 17:00  Подготовка за регионалното състезание в Букурещ


План-график
на школа Състезателно програмиране
за академичната 2011/2012 година
(обновен на 2.11.2011)

Есенен семестър

(1) Подготовка за регионалното състезание в Букурещ
(2) Подготовка за регионалното състезание в Букурещ
      15.10.2011, събота, Участие на регионалното състезание в Букурещ
(3) Обсъждане на задачите от регионалното състезание в Букурещ и първа сбирка!
(4) 2.11 Лекция, В. Николов, Вход на данни
(5) 9.11 Лекция, В. Николов, STL
(6) 16.11 Лекция, Е. Келеведжиев, Динамично програмиране
      19.11.2011 г., събота, 14:00-19:00 – І състезание по програмиране
(7) 23.11 Обсъждане на задачите от състезанието
(8) 30.11 Лекция
(9) 7.12 Лекция
(10) 14.12 Студентски презентации
     18.12.2011, неделя, 10:00-15:00 - Отборно състезание по програмиране
(11) 21.12 Лекция
(12) 4.01.2012 Лекция
(13) 11.01 Лекция
      15.01.2012 г., неделя, 10:00-15:00 – ІІ състезание по програмиране с награди
(14) 18.01 Обсъждане на задачите от състезанието

Пролетен семестър

(1) 22.02 Лекция
(2) 29.02 Лекция
(3) 7.03 Лекция
(4) 14.03 Лекция
(5) 21.03Лекция
     24.03.2012 г., събота, 10:00-15:00 - ІІІ състезание по програмиране
(6) 28.03 Обсъждане на задачите от състезанието
(7) 4.04 Лекция
(8) 11.04 Лекция
(9) 18.04 Лекция
     21.04.2012 г., събота, 10:00-15:00 – ІV състезание по програмиране с награди
(10) 25.04 Обсъждане на задачите от състезанието
(11) 2.05 Лекция
(12)  9.05 Подготовка за олимпиадата
    12.05.2012 Участие на XXIV Студентска олимпиада по програмиране в Бургас
(13) 16.05 Обсъждане на резултатите от олимпиадата
(14) 23.05 Студентски презентации
(15) 30. 05 Студентски презентации

Заб. Числата в кръгли скоби означават пореден номер на седмица от семестъра.

Примерни теми за лекции и лектори:


Връзки

Създаден на 9 август 2011 г., последни промени на 28 септември 2012 г. 
nkirov<at>nbu.bg
home     math  rar