Списък на участниците в състезанието:

No
Име
Програма
Курс
team No
1
Андрей Ненчев
Network technologies 2
2
2
Димитър Драгостинов
Network technologies 3
5
3
Георги Ленгарски
Информатика
2
4
4
Десислава Костова
Информатика 2
3
5
Мартин Маринов
Network technologies 2
12
6
Камен Великов
Информатика 4
11
7
Тодор Сотиров
Network technologies 3
8
8
Димитър Танчев
Информатика 2
7
9
Любомир Сотиров
Network technologies 4
9
10
Кирил Вучков
Информатика 3
10