Програмиране за напреднали

CSCB010  Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Седмица No.
Тема
Дата на
занятието
Задачи
(Тренинг)
Срок
(за 3 т.)
1.
Технология за ефективно програмиране на алгоритми 6.10


2.
Оценка и сложност на алгоритми
Видео-лекция
13.10Бройни системи. Прости и съвършени числа
(Занятието ще се отучва на 13.11)
20.10


3.
Бройни системи. Прости и съвършени числа 27.10
1a, 1b 03.11.2011
4. Редица на Фибоначи. Най-голям общ делител, най-малко общо кратно. Рекурсия 3.11
2a, 2b 10.11.2011
5. Комбинаторни алгоритми. Разбиване на числа 10.11
3a, 3b 17.11.2011
6. Сортиране. Търсене 13.11
(неделя)
(отучване)
4a, 4b 24.11.2011
7.
Търсене с връщане 17.11
5a, 5b 1.12.2011

Състезание
ИМИ, БАН, 164, 14:00-19:00
19.11.2011
(събота)


8. Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове и решения на авторите
Анализ на задачите
24.11

9.
Разделяй и владей 1.12
6a, 6b
8.12.2011
10.
Динамично оптимиране - 1 15.12
7a, 7b
22.12.2011

Състезание (допълнително)
ИМИ, БАН, 164, 10:00-15:00 (задачи, тестове и решения)
18.12.2011
(неделя)


11. Динамично оптимиране - 2 22.12
8a, 8b
5.01.2012
12.
Представяне на граф. Обхождане на граф
5.01
9a, 9b
12.01.2012
13.
Задачи върху графи 12.01
10a, 10b
19.01.2012

Състезание
ИМИ, БАН, 164, 10:00-15:00
15.01.2012
(неделя)


14.
Обсъждане на задачите от състезанието, подготовка за теста
19.01


15.
Тест 24.01Семестриален изпит
1.02