Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2018/2019 учебна година

Департамент Информатика, Нов български университет

Есенен семестър

Сигнатура
Code
 Име на курса
      Title
Програма
Program
Година
Year
CITB107
Програмиране
Информационни технологии 1
CITB303
Структури от данни Информационни технологии
2
CSCB300 Програмиране за напреднали Информатика,
Информационни технологии
2
NETB201 Структури от данни
Data Structures
Мрежови технологии
Networking Technologies
2
NETB223
Проект по структури от данни
Project of Data Structures
Мрежови технологии
Networking Technologies
2
NETB330
Самостоятелна работа: Програмиране на напреднали - I част
 Advanced Programming Project - 1
Мрежови технологии
Networking Technologies
3

 
  Школа "Състезателно програмиране"
Мрежови технологии,
Информатика,
Информационни технологии
1-4

Пролетен семестър

Сигнатура
Code
 Име на курса
      Title
Програма
Programm
Година
Year
CITB205   Обектно ориентирано програмиране (C++)
Информационни технологии
1
NETB483
 Приложения с платформата Qt
 Qt platform applications
Мрежови технологии
Networking Technologies
4
NETB390
 Самостоятелна работа: Програмиране на напреднали - II част
  Advanced Programming Project - 2
Мрежови технологии
Networking Technologies
3

 Школа "Състезателно програмиране" Мрежови технологии,
Информатика,
Информационни технологии
1-4Последна промяна на 24 януари  2019 г. E-mail: nkkirov<at>gmail.com