Научнометодически семинар на департамент "Информатика"
14 май 2005 г.


Mагистърска програма

Мрежови технологии

(Един подход за построяване на магистърска програма)

доц. д-р Николай Киров, доц. д-р Петя Асенова


Построяване на заводОценка на пазара на продукциятаОценка на конкуренцята - у нас, в ЕС, по света

(Магистърски програми по Информатика)

София

НБУ - департамент "Информатика"

  1. Мултимедия, компютърна графика и анимация, доц. д-р Стоян Малешков
  2. Софтуерни технологии в Интернет, хон. ас. Петко Стайнов

СУ - ФМИ

  1. Електронен бизнес - доц. д-р Петко Русков
  2. Изкуствен интелект - доц. Мария Нишева
  3. Изчислителна информатика - доц. Гено Николов, ст.н.с. Светослав Марков
  4. Информационни системи - доц. Владимир Димитров
  5. Разпределени системи и мобилни технологии - доц. Красен Стефанов
  6. Софтуерни технологии - доц. Силвия Илиева

Технически университет

УНСС

България

ПУ - ФМИ

  1. Информатика
  2. Софтуерни технологии

ЮЗУ, ШУ,

Техническите университети в Пловдив, Варна, Бургас, Габрово

Европа

САЩ и Канада


Избор на технология (как го правят другите)

Магистърска програма "Компютърни мрежи" на Колежа по инженерство и мениджмънт на Университета на Северна Каролина

[ The Computer Networking program is a joint effort between the Colleges of Engineering and Management (North Carolina State University) to deliver a unique educational program that addresses the needs of North Carolina's computer networking industry. ]

About The Program

Admissions Criteria

Program Requirements

Courses

Courses - details


Оценка и избор на производствени ресурсиКредити
Учебни часа
1
Аудиторни занятия
42
420 = 14 x 30
2
Извънаудиторни занятия 18
180
3
Стаж
15
150
4
Магистърска теза
15
150
5
Подготвителен блок (за неспециалисти)
21 + 9
300

Общо:
90/120
900/1200
1 кредит = 10 учебни часа

Наличие и оценка на качестото на суровинатаОценка на производствените разходи


Оценка на печалбата и вземане на решение

(Защо го правим?)