Николай Киров
Преподаване

Курсове от преди 2001 година

Увод в програмирането: Паскал (1998/1999)
Програмиране и структури от данни: Паскал (1998/1999)
Увод в програмирането: C++ (1999/2000)
Програмиране и структури от данни: C++ (1999/2000)
Обектно ориентирано програмиране: C++ (1999/2000)
Информатика II / Програмиране и използване на компютрите II (1999/2000)


Back to Homepage Последна промяна: 28 февруари 2000 г.