Николай Киров - Преподаване

Увод в програмирането: Паскал


Увод в програмирането е основен курс за студентите от специалност Математика и специалност Информатика на Природо-математическия факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград, 1998/99 уч. година.
Учебна програма
Конспект

Back to Homepage Последна промяна: 12 май 1999 г.