Николай Киров - Преподаване

Програмиране и структури от данни: C++


Анотация
Учебна програма
I практическа задача (текст)
II практическа задача (текст)
Тест №2 (текст)
Тест №3 (текст)
Конспект (текст)
Дати за изпити в БСУ:
Редовна сесия: 30.06 -- Тест №3; 01.06 и 02.06 -- Устен изпит
Поправителна сесия: 09.07 -- Тест №3; 10.07 -- Устен изпит
Дати за изпити в ЮЗУ:
Редовна сесия: 15-16.06
Поправителна сесия: 15.07
Точкова система за оценка и дати за тестове
Връзки (материали по С++ и ООП)
Краен срок за изпращане на практическите задачи - за ЮЗУ: 09.06.2000 г.
Краен срок за изпращане на практическите задачи - за БСУ: 23.06.2000 г.

К. Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.
Назад към Homepage
Последна промяна: 11 юли 2000 г.