Връзки за С++

Стандарт на С++
International standard for the C++
Bjarne Stroustrup (C++'s designer)

Курсове, списъци
Computer Science Courses on the WWW C/C++, University of Ulster, UK
ComS 207- C++ Programming I, Iowa State University, USA
COMP 112, Wesleyan University, Connecticut, USA

"Електронни книги"
C++ Annotations by Frank B. Brokken and Karel Kubat, ICCE, University of Groningen, NL.
Introduction to C++ Programming I by Ian Aitchison and Peter King, Heriot-Watt University and Aberdeen University, UK.

Библиотеки със С++ класове и алгоритми
LEDA - C++ class library of the data types and algorithms of combinatorial computing

Книги
К. Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000.

Mailing lists
C/C++ програмиране c_Develop@lists.prolink.bg

Среди за програмиране на С++
Dev-C++