Николай Киров - Преподаване

Обектно ориентирано програмиране: С++


Анотация
Учебна програма
Тест №1, само въпросите на теста (текст)
Тест №2, само въпросите на теста (текст)
Тест №3, само въпросите на теста (текст)
Практическа задача №1 (текст, TeX-файл)
Практическа задача №2 (текст)
Примери към лекции (Deitel&Deitel)
Конспект
Точкова система за оценка:
---- за редовна сесия
---- за поправителна сесия
Връзки (материали по С++ и ООП)
Back to Homepage Последна промяна на 9 март 2000 г.