Обектно ориентирано програмиране: С++

Точкова система за поправителна сесия

Вид на заданието Максимален брой точки
Задача на компютър 15
Тест №3 25
Устен изпит 20
Общо 60

Набрани точки Оценка
54..60 Отличен (6)
46..53 Мн. добър (5)
38..45 Добър (4)
30..37 Среден (3)
0..29 Слаб (2)

Допълнителна таблица за студенти, които
нямат упражнения/практикум през семестъра

Вид на заданието Максимален брой точки
Тест №3 25
Устен изпит 20
Общо 45

Набрани точки Оценка
41..45 Отличен (6)
35..40 Мн. добър (5)
29..34 Добър (4)
23..28 Среден (3)
0..22 Слаб (2)