Николай Киров - Преподаване

Програмиране и структури от данни: Паскал


Програмиране и структури от данни е основен курс за студентите от специалност Математика и специалност Информатика на Природо-математическия факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград, 1998/99 уч. година. Този курс е продължение на курса Увод в програмирането.
Учебна програма
Практическа задача №1 (текст, TeX-файл)
Практическа задача №2 (текст, TeX-файл)
Практическа задача №3 (текст, TeX-файл)
Тест №1, въпроси и отговори (текст, TeX-файл)
Тест №2, въпроси и отговори (текст, TeX-файл)
Тест №3, само въпросите на теста (текст, TeX-файл)
Двоично дърво (пример на Паскал)
Конспект
Точкова система за оценка

Back to Homepage Последна промяна: 13 август 1999 г.