Програмиране и структури от данни

Точкова система за оценка


Вид на заданието Максимален брой точки
Присъствие 10
Тест №1 15
Тест №2 15
Тест №3 25
Оценка на асистента 10
Устен изпит 25
Общо 100

Набрани точки Оценка
90..100 Отличен (6)
80..89 Мн. добър (5)
65..79 Добър (4)
50..64 Среден (3)
0..49 Слаб (2)