Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2014/2015 учебна година

Департамент Информатика, Нов български университет

Пролетен семестър

Сигнатура
Code
Име на курса
      Title
Програма
Programm
Година
Year
CITB201
CITB202
Обектно ориентирано програмиране (C++)
      Лабораторни упражнения по обектно ориентирано програмиране
Информационни технологии
1
NETB181
Проект по обектно ориентирано програмиране
      Object Oriented Programming Project
Мрежови технологии
Networking Technologies
1
NETB390
Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-2
      Advanced Programming Project-2
Мрежови технологии
Networking Technologies
3

Школа "Състезателно програмиране" Мрежови технологии,
Информатика,
Информационни технологии
1-4

Есенен семестър

Сигнатура
Code
 Име на курса
     
Title
Програма
Program

Година
Year
NETB201, NETB211,
NETB223
 Структури от данни
       Data Structures
Мрежови технологии
Networking Technologies
2
CITB101, CITB102
 Eзици за програмиране С и С++
Информационни технологии 1
CITB303, CITB304
 Структури от данни Информационни технологии
2
CSCB010  Програмиране за напреднали Информатика, Информационни технологии 2
NETB131
 Проект по програмиране
      Programming Project
Мрежови технологии
Networking Technologies
1
NETB330
 Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-1
      Advanced Programming Project -1
Мрежови технологии
Networking Technologies
3

 
Школа "Състезателно програмиране"
Мрежови технологии,
Информатика,
Информационни технологии
1-4

Последна промяна на 26 април 2015 г. E-mail: nkirov<at>nbu.bg
github
math