Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2014/2015 учебна година

CITB101 Eзици за програмиране С и С++ [2014/2015]


CITB101 - Eзици за програмиране С и С++
Лекции (доц. Николай Киров):
вторник, 8:00
, 210-1

Изпит: 3.02, 13:00, 304-2
   CITB102 Лабораторни упражнения по програмиране
Гл. ас. Валентина Иванова: четвъртък, 11:20, 308-1 (гр. 6)
Хон. ас. Димитър Драгостинов: четвъртък, 8:00, 308-1 (гр. 2); 9:40, 308-1 (гр. 5);
Хон. ас. Кирил Вучков: четвъртък, 8:00, 316-1 (гр. 1); 9:40, 316-1, (гр. 3); 11:20, 316-1 (гр. 4)

Консултация за теста: петък, 31.10, 8:00, 110-2
Консултация за втори тест: петък, 28.11, 8:00, 214-1 
На 13.01 няма да има лекция!
Консултация за трети тест: петък, 16.01, 9:40, 607-2

(всеки индивидуален тест съдържа 18 въпроса и без сериозна предварителна подготовка е невъзможно да бъде получен положителен резултат)
Който е записал за пролетния семестър курса CSCB023 Автомати и изчислимост, е по-добре да запише CITB202 Лабораторни упражнения по обектно ориентирано програмиране, а лекциите CITB201 Обектно ориентирано програмиране (С++) да учи сам или да посещава, без да ги е записал.
ИЗПИТ ПО CITB101 НА 2 ЮЛИ, ЧЕТВЪРТЪК, 9:40, 702-2!!!

Правила за оценяване && система на преподаване и оценяване по програмиране && Тестова система за проверка на знания по програмиране
Учебник: Cay Horstmann, Computing Concepts with C++ Essentials, Third Edition, John Wiley & Sons, 2003.                        
                      Cay S. Horstmann, Timothy A. Budd, Big C++, 2nd Edition, Wiley, January 2009.

По-стара книга: Николай Киров, Сборник от учебни материали по ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО, Деметра, София, 2003 [online]
[Moodle NBU]

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали  Списък на студентите: присъствие и текущ контрол 

CITB101 Дата

CITB102 От
До

CITB102 Дата
Първи тест
4.11.2014

Първо домашно
23.10
30.10

Първо контролно
30.10
Втори тест
2.12.2014

Второ домашно
27.11
4.12

Второ контролно
4.12
Трети тест
20.01.2015

Трето домашно
15.01
22.01

Трето контролно
22.01

Консултации:
вторник - 9:30-11:30
четвъртък - 13:00-15:00

изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg

  Basic Unix Commands   Cay Horstmann: Compiler and Tool Help

Windows installer for Ubuntu Desktop

The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)

Debugging with GDB: gdb_toc.html; Кратко практическо ръководство за работа с GDB

Среди за работа със С++ за MS Windows: Dev-C++, Code::Blocks


Последно обновление на 4 февруари 2016 г.
nkirov<at>nbu.bg github
math