CITB101 Програмиране на С и С++

Списък на студентите: присъствие и текущ контрол 


ф.н.
Име
21
28
Т1
Д1
К1
11
18
25
Т2
Д2
К2
9
16
23
6
Т3
Д3
К3
*
Т3
К3
ПИ

Общо
Оценка


Месец/месец.ден
10
10
4.11


11
11
11
2.12


12
12
12
01
20.01

УИ

Изпитни точки
-
-
10
10
10
-
-
-
10
10
10
-
-
-
-
20
10
10

(40)
(20)
(40)

100
(6)
1
F75341 Александър Александров Санков
+
+
8
9
10
+
-
+
7
7
8
+
-
-
+
13
7
7

76
5
2
F73901
Александър Асенов Бараков
+
-
7
10
10
+
+
+
5
6
-
-
+
-
+
14
9
4

65
4
3
F73869
Александър Бисеров Мугеров
+
+
2
3

+
+
+
-
-
-

-
-
-
-
-
-

75/7

4
F73955
Александър Венциславов Мъндев
-
-
-
10
9

-
-
8
5
10
-
-
-
-
9
9
9

69
4
5
F74292
Александър Ивайлов Породински
+
+
3
3
2
+
-
-
1
3
0
-
+
-
-
6
-
-

18

6
F74549
Александър Малинов Нунов
-
-
1

7
+
+
+
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9
18


13/27

7
F75157
Александър Пламенов Паричков
-
+
7
8

+
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

15

8
F74372
Александьр Валерийев Панайотов
-
+
5


-
+
+
8
9
-
-
+
-
+
6
-
-

28

9
F74480
Ангел Ангелов Кънчев
-
-
--
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

--

10
F74616
Ангел Пламенов Иванов
-
+
5


+
-
+
5
3
0
+
+
-
+
5
-
0

18

11
F74327
Асен Данаилов Янков
-
+
-

4

+
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

44/4

12
F74740
Богомил Дориан Димитров
-
+
10
10
8
-
+
+
10
10
10
-
+
-
-
16
10
10

-
-
-

94
6
13
F74398
Божидар Евгениев Генчев
+
+
8
10
6
+
-
+
9
0
0
-
+
-
+
14
4
-

51
3
14
F73603
Божидар Емилов Божев
-
-
--
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

--

15
F52992
Борислав Асенов Дамянов
-
+
8

10
-
+
-
5
3
7
-
-
-
+
12
8
6
1
60
4
16
F74835
Боян Николов Кондаков
+
-
4
10
0
+
-
+
-
-
-

-
++
+
7
10
4

14
8


35/22

17
F74785
Бранимир Богданов Морфов
+
-
5
7
9
+
+
+
7
7
9
+
+
-
+
14
6
6

70
4
18
F74441
Валентин Енчев Вълканов
+
+
5
6
7
+
+
-
3
6
-
-
-
++
-
9
-
-

2436/24

19
F74959
Валентин Христов Тодоров
-
-
--
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0--

20
F75334
Васил Данков Матев
-
-
--
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

--

21
F74391
Васил Евгениев Бончев
+
-
1


-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

1

22
F74427
Венцислав Огнянов Стоев
-
-
--
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

--

23
F74629
Веселин Станчев Таушанов
+
+
5
9
10
+
+
+
7
5
4
-
+
-
+
10
-
5

55
3
24
F75433
Веско Славчов Весков
+
+
2
6
6
+
-
+
1
-
-
+
+
-
+
1
-
-

10/916/10

25
F75430
Виктор Ивелинов Василев
+
+
9
10
9
+
+
+
6
8
10
-
+
++
+
13
8
9

82
5
26
F74485
Владислав Владимиров Илков
+
+
5

6
+
+
+
3
0
0
-
+
-
+
7
9
9

14
18
28

39/60
4
27
F74874
Габриела Еленкова Христова
+
+
5
4

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

9

28
F75526
Галя Красимирова Бачкова
-
-
-
10
9

-
-
1
6
-
-
-
-
-
5
10
-

1036/10

29
F75488
Георги Димитров Георгиев
-
-
--
-
-
0
-

-
-
-
-
-
-

0

30
F74239
Георги Иванов Линдарев +
+
2
7
9
+
+
+
4
4
4
-
+
-
+
9
3
6

1848/18

31
F75535
Георги Любенов Нонков
+
+
7
10
9
+
-
-
6
6
9
-
-
-
-
6
0
6
1
60
4
32
F74689
Георги Маринов Стоименов
+
-
0


-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0

33
F75399
Георги Петров Пешков-Вачев
-
+
-+
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0-

34
F75100
Герасим Георгиев Соколов
+
-
--
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

35
F74335
Давид Валентинов Павлов
-
-
8
10
9
+
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

27

36
F74860
Даниел Йорданов Йорданов
-
-
--
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

--

37
F71541
Делян Ивов Димов
-
+
-
6


-
-
-
-
-

-
-
+
2
-
-

8

38
F74334
Денислава Делчева Шентова
-
-
-
9
10

-
-
-
10
10

-
-
-
13
10
9

69
4
39
F75112
Диляна Христова Тачева
-
+
2


+
-
+
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-

22/2

40
F73826
Димитър Ганчев Димитров
+
+
7
10
10
+
+
+
10
0
10
-
+
-
+
14
9
10

80
5
41
F73859
Димитър Петров Шандров
+
-
5
9
8
-
+
-
-
4
0

-
-
-
-
-
-

26

42
F74659
Димитър Станчев Германов
-
+
4


+
-
-
3
6
0
-
-
-
-
4
5
5

20
10
20

27/50
3
43
F74407
Добромир Миленов Павлов
-
-
-
7
7

-
+
1
0
0
-
+
-
+
0
-
-

10
12
27

15/49

44
F75087
Емил Атанасов Първанов
+
+
4
9

+
+
+
2
3
0
+
+
-
+
12
2
-

24
10
16

30/50
(3)
45
F75087
Емилиян Георгиев Борисов
-
-
--
-
-
-
-

-
-
-
0
-
-

10

7

0/17

46
F75013
Иван Веселинов Василев
-
+
9
9
7
+
+
+
7
7
8
-
+
-
+
9/10
5
8

70
4
47
F75468
Иван Димитров Вълков
-
-
-
10
9

+
-
-
7
9

+
-
-
11
4
9
1
60
4
48
F74665
Иван Иванов Петров
-
+
7
10
10
-
+
+
6
9
7
-
-
-
-
10
0
3

62
4
49
F64419
Илиян Кирилов Коджеманов
+
-
4
10
0
-
-
-
1
10
0
-
-
-
-
0
10
-

10
6


51
3
50
F73900
Илиян Пламенов Павлов
+
-
4
10
4
+
+
+
7
6
10
-
+
-
+
5
3
4

53
3
51
F73855
Илко Николаев Вълчев
+
+
8
10
8
+
+
+
8
5
4
+
+
++
+
16
5
6

70
4
52
F74905
Йоан Косев Гъжварски
+
+
3
0
7
+
-
+
1
-
6
-
-
-
+
5/8
-
-

15/13
4


25/19

53
F74923
Калин Георгиев Николов
-
-
--
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

18-/18

54
F73776
Калоян Кирилов Стойчев
+
+
7
9
9
+
+
+
8
7
10
+
+
++
+
14
10
10

84
5
55
F73600
Кирил Антонов Воденичаров
-
-
-
10
6

-
-
5
9
10
-
-
-
-
-
10
6

56
3
56
F74208
Кирил Станиславов Бадаланов
+
-
4
10
8
-
+
+
4
0
0
+
+
++
+
8
-
-

16/19
10
30

46/59
3.50
57
F74434
Кристиян Тодоров Караиванов
+
+
8
10
10
+
+
+
9
10
10
+
+
-
+
15
10
5
3
90
6
58
F74508
Любомир Любчов Янчев
-
-
-
10
10
-
-
-
9
10
10
-
-
-
-
19
10
10
2
90
6
59
F75138
Мариан Гари Максимов
+
+
2
9
7
-
+
-
3
-
4
-
-
-
+
1
-
-

17

22

26/17

60
F74925
Мартин Николаев Дамов
-
-
-
7


-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

13/25
??
32

7/57

61
F71553
Мартин Стелиянов Маринов
-
-
4
7
8
-
+
+
3
9
7
-
-
-
-
10
4
3

55
3
62
F74466
Мартин Юриев Контилов
+
+
8
10
9
+
+
+
7
5
4
+
+
-
+
11
-
8

62
4
63
F75119
Мартин Яниславов Кацаров
+
+
4
6
7
-
+
+
6
5
8
-
+
++
+
11
5
7
1
60
4
64
F74288
Мелани Бойкова Кунчева
+
+
8
9
7
+
+
+
8
10
7
-
+
-
+
15
10
10

84
5
65
F75339
Минко Георгиев Цонев
-
+
6
6
9
-
-
-
-
5
-

-
-
-
-
-
-

1726/17

66
F74738
Михаела Атанасова Енчева
+
+
8
10
10
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

28

67
F59583
Михаела Милчева Петрова
-
-
--
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

--

68
F75377 Михаил Али Джауад
-
+
1
6
4
-
-
-
-
-
-

+
-
-
-
-
-

11

69
F75513
Михаил Симеонов Сейков
+
+
4
10
10
+
-
-
5
7
-
-
-
-
-
9
8
3

56
3
70
F74807 Ники Пламенов Ненов
+
+
5

4
+
-
+
5
0
0
-
+
-
+
3
-
-

17

71
F75329 Никола Димов Илиянов
-
-
9
10
10
+
-
-
6
8
9
+
-
-
-
17
10
9
2
90
6
72
F75519
Николай Андреев Ангелов
+
+
7
10
9
+
+
+
5
6
0
+
+
++
+
5
9
4

55
3
73
F75410
Николай Бисеров Белчев
-
-
-
7
9

-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-

716/7

74
F35300
Николай Митков Маринов
-
-
--
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

20
8
20

-/48

75
F74348
Николай Руменов Минчев
+
+
2
10
5
+
-
+
7
6
4
-
-
-
+
10
4
7

55
3
76
F75134
Павел Ивайлов Данов
-
-
-
9
10
-
-
-
-
9
10

-
-
-
-
9
0

18
18
30

47/66
4
77
F75524
Павел Иванов Белев
-
-
9
8
10
+
-
-
8
6
9
-
-
-
-
14
-
6

70
4
78
F73782
Полина Питер Колева
+
-
-
10


-
-
-
7
-

-
-
-
14
-
-

2824/28

79
F74606
Радослав Георгиев Георгиев
-
-
--
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

--

80
F75383
Радослав Харалампиев Карабелов
+
+
4

0
+
+
+
-
0
-

+
-
-
4
-
-

28/2

81
F73802
Росен Боянов Боянов
+
+
5
10

+
+
+
3
7
5
-
-
-
+
7
9
8

54
3
82
F75037
Светослав Владимир Христов
+
+
4
9
4
+
+
-
5
7
4
-
+
-
-
12
0
2

24
4
32

47/60
4
83
F73378
Симеон Валериев Василев
-
+
7
9
10
+
+
+
6
8
5
+
-
-
+
9
8
5

67
4
84
F74797
Синан Джезми Наим
+
+
1
7

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

8

85
F74536
Сияна Ромеова Тодорова
+
+
4
9
10
+
+
+
7
10
8
-
+
++
+
7
9
9

73
4
86
F74435
Спас Калинов Калинов
+
+
9
10
10
+
+
+
8
8
10
+
+
++
+
17
10
6
2
90
6
87
F73959
Стефан Георгиев
-
+
--
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0-/0

88
F74278
Стефан Ивов Жеков
-
-
-
10
6

-
+
3
1
0
-
-
-
+
1
-
-

13
8
35

21/56
3
89
F74498
Стефан Петров Йорданов
+
+
1


+
+
+
3
0
-
+
+
++
+
5
-
0

99/9

90
F75537
Стефан Цветиев Цеков
+
+
2
10
6
+
+
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

18

91
F75201
Теодор Емилов Иванов
+
+
5
8
6
-
+
-
4
7
4
+
-
-
+
10
7
5

56
3
92
F74399
Тодор Георгиев Калинков
+
+
9
7
7
+
-
+
9
0
0
-
+
-
+
13
-
-

45

93
F74369
Тодор Огнянов Петров
+
+
7
9
9
-
+
+
6
8
8
-
+
++
+
10
-
7

64
4
94
F73800
Цветан Георгиев Стоянов
+
+
6
10
7
+
+
+
4
8
4
-
+
++
+
11
9
4

63
4
95
F74287
Цветан Йорданов Банински
+
+
3
0
6
+
+
-
3
10
3
-
+
-
-
7
5
4


8


41/8
51
56
6642
44
6837
13
41
57
41

F70438
Донг Нгон Кьонг
+
+
8


-
+F59702
Тони Терзиев
+
+
7


+
+

7+
++
+