Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2014/2015 учебна година

CSCB010 Програмиране за напреднали [2014/2015]

Занятия:  четвъртък, 11:20, 406-2
Изпит: 3.02, 8:00, 702-2


9.11, неделя, 10:00-15:00, 702-2 Състезание по програмиране
Състезание за CSCB010 (лесни задачи) на 29.11, събота, 10:00-15:00, 702-2
Състезание по програмиране на 10.01, събота, 10:00-15:00, 702-2.

Анотация
Литература Паспорт на курса

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали


График на състезанията по програмиране на НБУ        
Школа Състезателно програмиране

Списък на студентите за присъствие и текущ контрол

Форми на оценяване:
А. Текущ контрол
Форма Дата Точки
Тренинг текущ
60
Състезание 1
9.11
(20)
Състезание 2
10.01
(20)
Тест
22.01
20
                       Общо
100
 
  Б. Семестриален изпит
Форма Точки
Тренинг 60
Тест
20
Практика
20
                       Общо 100

Тренинг
Състезание
Тест
Практика
Консултации:
вторник - 9:30-11:30
четвъртък - 13:00-15:00
изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg

Съответствието между точките и оценките в информационната система на НБУ е следното:
   
Точки  (max 50)
Оценка
                                       

Точки  (max 100)
Оценка    

0-24
2.00

                                          

0-49
2.00


25-27
3.0050-59
3.00


28-30
3.5060-75
4.00


30-33
4.0076-89
5.00


34-37
4.5090-100
6.00


38-40
5.0041-44
5.5045-50
6.00      Последна промяна на 18 януари 2015 г. nkirov<at>nbu.bg
github
math