Програмиране за напреднали

CSCB010  Учебна програма, график за лекциите, учебни материали [2014/2015]

Седмица No.
Тема
Дата на
занятието
Задачи
(Тренинг)
Срок
(за 3 т.)
1.
Технология за ефективно програмиране на алгоритми 2.10
--
--
2.
Оценка и сложност на алгоритми [Анализ на алгоритми] [Analysis Tools - pdf, html] [Lec 2 | MIT 6.046J / 18.410J Introduction to Algorithms]
9.10
--

3.
Бройни системи. Прости и съвършени числа. Пример
16.10
1a, 1b
23.10
4. Редица на Фибоначи. Най-голям общ делител, най-малко общо кратно. Рекурсия 23.10
2a, 2b
30.10
5. Комбинаторни алгоритми. Разбиване на числа 30.10
3a, 3b
6.11
6. Сортиране. Хеширане. Подготовка за състезанието 6.11
4a, 4b
20.11

Състезание
9.11
(неделя)
--

7. Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове и решения на авторите
13.11
--

8.
Търсене. Последователно и двоично търсене. Търсене с връщане 20.11
5a, 5b
1.12
9.
Разделяй и владей
(16:20, 210-1)
23.11
(неделя)

6a, 6b
4.12
10.
Динамично оптимиране. Подготовка за състезанието 27.11
7a, 7b
11.12

Състезание
29.11
(събота)


11.
Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове и решения на авторите 4.12


12. Представяне на граф. Обхождане на граф 11.12
8a, 8b
23.12
13.
Задачи в графи
18.12
9a, 9b
8.01
14.
STL и подготовка за състезанието 8.01
10a, 10b 22.01

Състезание

10.01
(събота)(на 15.01 занятие няма да има)
15.01
--

15.
Тест 22.01
--
--

Семестриален изпит
3.02, 8:00, 702-2