Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2006/2007 учебна година

Департамент Информатика, Нов български университет

Пролетен семестър

Сигнатура / Code
Име на курса / Title
Програма / Programme

NETB151 Обектно ориентирано програмиране (C++) / Object-Oriented Programming (C++)
Мрежови технологии
Networking Technologies
1
CSCB441
Семинар по програмиране на С++ за напреднали
Информатика
2

Зимен семестър

Сигнатура / Code
Име на курса / Title
Програма / Programme

NETB101 Въведение в програмирането (C++) / Introduction to Programming (C++)
Мрежови технологии
Networking Technologies
1
NETB201 Структури от данни / Data Structures
Мрежови технологии
Networking Technologies
2


Последна промяна на 26 март 2007 г. E-mail: nkirov<at>nbu.bg

Valid HTML 4.01 Transitional