Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2006/2007 учебна година

CSCB441 Семинар по програмиране на С++ за напреднали

[Подготовка за състезания по програмиране]

(За добри студенти от всички курсове и всички програми в НБУ)

Занятия: сряда, 11:20 - 12:50, 311 I, тренировки - събота, 16:20, 311 І


Съобщение: 30.05 Състезане

Анотация и предварителна програма

Литература
Учебна програма, график за лекциите, учебни материали


Тема
Дата
занятие
Дата
тренировка
1.
Техника на програмирането на C++ за състезания по програмиране.
Стандартен вход и изход в С++, пренасочване на входа и изхода.
Принцип на чекмеджетата.

28.03
31.03
2.
Цели числа, представяне в десетична и двоична бройни системи.
Прости числа.
04.04
3.
Комбинаторни алгоритми
11.04
14.04
4. "Лесни" задачи 18.04
21.04
5.
Оценка на сложност на алгоритми
25.04

6.
Обсъждане на задачи, поставени на занятията до сега
02.05
04.05
7.
Обсъждане на студентски решения на задачи
09.05

8.
Разглеждане на задачите от 19-та републиканска студентска олимпиада по програмиране 16.05
19.05
9.
Решаване на задачи от 19-та републиканска студентска олимпиада по програмиране 23.05

10.
Състезане
30.05


Списък на студентите за присъствието им на занятията

Подобни курсове в други университети:

Връзки за студентски състезания по информатика
Компютърен клуб на ФМИ-СУ 


      Последна промяна на 27 май 2007 г. nkirov<at>nbu.bg