Николай Киров

Студентски състезания по програмиране

Актуално

XXXV Републиканска студентска олимпиада по програмиране 13 май, 2023
Бургас, УАЗ


История на студентски състезания по програмиране

XXXV Републиканска студентска олимпиада по програмиране 13 май 2023
Бургас, УАЗ
XXXIV Републиканска студентска олимпиада по програмиране 14 май 2022 Русе, РУ
XXXIII Републиканска студентска олимпиада по програмиране 8 май 2021
дистанционно, НБУ
Шесто междууниверситетско състезание по програмиране на НБУ 17 април 2021
отменено
XXXII Републиканска студентска олимпиада по програмиране 9 май 2020
дистанционно, АУБ
Пето междууниверситетско състезание по програмиране на НБУ 4 април 2020
дистанционно, НБУ
XXXI Републиканска студентска олимпиада по програмиране 18 май 2019
Бургас, БСУ
Четвърто междууниверситетско състезание по програмиране на НБУ
13 април 2019
София, НБУ
XXX Републиканска студентска олимпиада по програмиране 19 май 2018
София, НБУ
Трето междууниверситетско състезание по програмиране на НБУ 24 март 2018 София, НБУ
XXIX Републиканска студентска олимпиада по програмиране 13 май 2017 Русе, РУ
Второ междууниверситетско състезание по програмиране на НБУ 1 април 2017 София, НБУ
XXVIII Републиканска студентска олимпиада по програмиране 14 май 2016
Варна, ВСУ
Междууниверситетско състезание по програмиране "25 години НБУ" 26 март 2015
София, НБУ
XXVII Републиканска студентска олимпиада по програмиране 9 май 2015
Благоевград, ЮЗУ
XXVI Републиканска студентска олимпиада по програмиране 17 май 2014 ТУ Варна
XXV Републиканска студентска олимпиада по програмиране 17-18 май 2013 г.
София: НБУ, СУ-ФМИ, ТУ
XXIV Републиканска студентска олимпиада по програмиране 11-12 май 2012 г.
Бургас, БСУ
XXIII Републиканска студентска олимпиада по програмиране 13-15 май 2011 г. Шумен, ШУ
XXII Републиканска студентска олимпиада по програмиране 17-18 април 2010 г.
Русе, РУ
XXI Републиканска студентска олимпиада по програмиране (Infoman)
15-16 май 2009 г.
Варна, ИУ
XX Републиканска студентска олимпиада по програмиране 9-10 май 2008 г. София, ФМИ-СУ
XIX Републиканска студентска олимпиада по програмиране (summary)
4-5 май 2007 г.
Варна, ВСУ
XVIIІ Републиканска студентска олимпиада по програмиране
olymp.nbu.bg
14 май 2006 г. София, НБУ
XVII Републиканска студентска олимпиада по програмиране
(Осми междууниверситетски турнир по програмиране)
[Тестове]
14 май 2005 г. София, ФМИ-СУ
Second International Programming Contest 28 март 2004 г. Благоевград, ЮЗУ
Седми междууниверситетски турнир по програмиране 8 май 2004 г. Пловдив, ФМИ-ПУ
Шести междууниверситетски турнир по програмиране - задачи
10 май 2003 г. Шумен, ШУ
International programming contest 19 април 2003 г. Благоевград, ЮЗУ
Второ междууниверситетско състезание по програмиране ! 22 март 2003 г. Бургас, БСУ
Пети междууниверситетски турнир по програмиране 19 май 2002 г. Бургас, БСУ
Междууниверситетско състезание по програмиране 24 март 2002 г Бургас, БСУ

-> Връзки

-> Работата на отбора на състезание по програмиране [en]

-> Републиканската студентска олимпиада по програмиране и представянето на отборите на НБУ, семинар на департамент "Информатика", 22.05л2015, 14.40, 703-2.


-> [2019/2020] Школа Състезателно програмиране
-> [2018/2019] Школа Състезателно програмиране
-> [2017/2018] Школа Състезателно програмиране
-> [2016/2017] Школа Състезателно програмиране
-> [2015/2016] Школа Състезателно програмиране
-> [2013/2014] Школа Състезателно програмиране на НБУ
-> [2012/2013] Школа Състезателно програмиране на НБУ
-> [2011/2012] Школа Състезателно програмиране на НБУ
-> [2010/2011] Школа Състезателно програмиране на НБУ
-> [2009/2010] Школа Състезателно програмиране на НБУ
-> [2008/2009] Семинар "Състезателно програмиране" на НБУ
->  [2008] Семинар "Състезателно програмиране" на НБУ

->  [2006] Компютърен клуб на НБУ

->  [2004] Ученическо състезание по програмиране - 27 март 2004 г. - Благоевград

->  [2004] Студентски семинар по програмиране - ЮЗУ

->  [2003] Задачи, задачи ...

->  [2003] Подготовка за състезания по програмиране

->  [2002] Подготовка за състезания по програмиране ->  тук

->  [2002] МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ТУРНИР ПО ПРОГРАМИРАНЕ  - РЕГЛАМЕНТ

->  [2002] Programming contests for university students, International conference "Give Talent a Chance", October 18-20, 2002, Sofia.
 
 [en] Последна промяна: 1 март 2023 г.