Николай Киров
Преподаване 2013/2014

Школа "Състезателно програмиране"

Организирана от департамент Информатика с финансовата подкрепа на  ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ на Нов български университет.         
Facebook График за състезания по програмиране на НБУ Студентски състезания по програмиране
infO(n)

17.05 - XXVI Републиканска студентска олимпиада по програмиране, ТУ-Варна

 Второ място за НБУ и сребърни медали за отбора NBU1 - класиране по отбори.

NBU1 - победителите!
    Димитър Драгостинов
    Васил Раев
    Мартин Стефанов
Победиха 31 отбора от 12 университета! Отстъпиха само на отбора на Владислав Харалампиев!

NBU2 - първокурсниците!
    Станислав Иванов
    Валери Цолов
    Соня Милева

Победиха 22 отбора от 10 университета!
Журито. Първо място. На коктейла със Скелета и Никола.

Отборно: брой решени задачи - университет (класиране по университети)

2014 Варна
2013 София
2012 Бургас
2011 Шумен
11 - Софийски университет (1) 9 - Софийски университет (1)
10 - Софийски университет (1)
8 - Софийски университет (1)
5 - НБУ (2) 9 - Софийски университет 8 - Софийски университет 8 - Софийски университет
5 - Софийски университет 7 - НБУ (2)
4 - НБУ (2)
6 - Софийски университет
4 - Софийски университет 6 - Софийски университет 3 - Великотърновски университет (3)
5 - НБУ (2)
4 - Русенски университет (3)
6 - Софийски университет 3 - НБУ
5 - НБУ
3 - Технически университет - Варна
6 - Технически университет - София (3)
3 - Икономически университет - Варна (4)
5 - Софийски университет
2 - Шуменски университет (4)
4 - Шуменски университет (4)
3 - Икономически университет - Варна 4 - Софийски университет
2 - Технически университет - Варна 3 - Русенски университет (5)
3 - Американски университет в България (5)
4 - Американски университет в България (3)

Отчет

История на подготовката на отборите

13.05 (вторник, 16:30) Обсъждане на задачите от последното състезание

11.05 (неделя, защото събота е работен ден, 10:00, НБУ, 702-2) - състезание: задачи, резултати

29.04(вторник, 16:30)  доц. Красимир Манев


26.04 (събота, 10:00, НБУ, 702-2) - състезание: задачи, резултати

22.04 (вторник, 16:30) доц. Красимир Манев

15.04 (вторник, 16:30) Николай Киров, Задачи от олимпиади

12.04 (събота, 10:00, НБУ, 702-2) - състезание: задачи, резултати


08.04 (вторник, 16:30) 16:30 доц. Петя Асенова, 18:00 Велислав Николов

01.04 (вторник, 16:30) 18:00 Е. Келеведжиев, Динамично програмиране III част

Задачи, тестове и решения от тренировката на 29 март.

22.03 (събота, 10:00, НБУ, 702-2) - състезание: задачи, резултати

25.03 (вторник, 16:30) доц. Красимир Манев, Задачи в графи II

18.03 (вторник, 16:30) доц. Красимир Манев, Задачи в графи I

11.03 (вторник, 16:30) 18:00 Е. Келеведжиев, Динамично програмиране II част
8.03 (събота, 10:00, НБУ, 702-2) - състезание. Задачи, резултати

1
Соня Милева
1
Мрежови технологии
2
Валери Цолов
1
Мрежови технологии
3
Димитър Драгостинов
м
Софтуерни технологии в Интернет
4
Васил Раев
2
Мрежови технологии
5
Станислав Иванов
1
Информатика

4.03 (вторник, 16:30) 18:00 Е. Келеведжиев, Динамично програмиране I част
(лекция 2011)(задачи 2012:
difsum, triangle, тестове)


25.02.2014, вторник, 16:30 Н. Киров, Аналитична геометрия
Материали: СП-2007-Геометрия (прави и полигони, ориентирано лице, изпъкнала обвивка);
Формули от аналитичната геометрия в равнината;
Станислава Стоилова, Учебно пособие по аналитична геометрия - I част: Уравнения на права. Уравнения на равнина
;
Geometry Concepts:

 - Section 1: Basic Concepts
 - Section 2: Line Intersection and its Applications
 - Section 3: Using Geometry in TopCoder Problems

22.02, събота, 10:00, 702-2 - състезание: задачи, резултати

1
Валери Цолов
1
Мрежови технологии
2
Соня Милева
1
Мрежови технологии
3
Димитър Драгостинов
м


20.02, четвъртък, 16:30, 702-2 - първа сбирка за пролетния семестър

16.01 - обсъждане на задачите от състезанието

11.01.2014 (събота), 13:00 Състезание по програмиране, ИМИ, 164. Задачи, класиране

1
Красимир Триов
2
Информатика
2
Валери Цолов
1
Мрежови технологии
3
Соня Милева
1
Мрежови технологии
4
Стоян Костов
2
Информационни технологии
5
Мартин Стоилов
2
Информатика
6
Веселин Смоков
2
Информационни технологии
7
Васил Раев
2
Мрежови технологии
8
Деян Данаилов
4
Мрежови технологии
9
Димитър Драгостинов
м
Софтуерни технилогги в Интернет
10
Станислав Иванов
1
Информатика
11
Мартин Стефанов
2
Информатика
12
Мартин Андреев
2
Информатика

19.12.2013 (18:00-19:30) В. Николов - Single Source Shortest Path on Underweighted/Weighted Graphs, All Pairs Shortest Path

12.12.2013 (18:00-19:30) В. Николов - Union Find Disjoint Sets, Minimum/Maximum Spanning Tree 

05.12.2013 (16:30-19:30) В. Николов - Представяне на графи, DFS, BFS, Свързани компоненти, Flood Fill, Топологическо сортиране - матриали 

28.11.2013 Минисъстезание (16:30-19:30), задачи

21.11.2013 В. Николов. Стандартна библиотека със шаблони (STL)

Занятие на 14.11.2013: 1. В. Николов. Вход и изход за състезателни задачи
                                    2. Н. Киров, В. Николов. Обсъждане на задачите от състезанието

9.11.2013, събота, 10:00, ИМИ, зала 164, Състезание по програмиране: задачи, резултати
Заявили участие:

Име
Програма
Курс
1
Мартин Йорданов Стоилов Информатика
2
2
Мартин Кръстев Стефанов
Информатика 2
3
Преслав Цветомиров Козовски
Информационни технологии
2
4
Дениз Хасан
Финанси

5
Станислав Григоров Иванов
Информатика 1
6
Валери Красимиров Цолов
Мрежови технологии
1
7
Веселин Веселинов Смоков
Информационни технологии 2
8
Иван Ангелов Бахчеванов
Информатика 2
9
Соня Милева
Мрежови технологии 1
10
Ивайло Цонев
Информационни технологии 2
11
Златин Росенов Вълчев
Информационни технологии 2
12
Златин Станимиров
Мрежови технологии 2
13
Иван Ангелов Бахчеванов
Информатика 2


Hello,
  I am one of the ACM ICPC coaches of Alexandru Ioan Cuza University in Iasi, Romania. As we have discussed during the SEERC it would be useful for our regional to combine efforts in training. One first step could be announcing contests that we are running, perhaps even Virtual Contests (http://acm.tju.edu.cn/toj/vcontest/ system for example).

  Here we have our next training on this Saturday, 9 November from 9:00 am to 14:00 GMT + 2 hours. It will actually be a real contest on the timus website : http://acm.timus.ru/contest.aspx?id=170 . Last year's edition had 12 problems but mostly easier than our regional. (see http://acm.timus.ru/monitor.aspx?id=126).

  We are combining students from both universities in Iasi here and even some talented high school students, and currently we do not have teams. Individual participation in such a contest would be great for warmup and then meeting people for potential future teams. After the contest we are moving from laboratories to a bigger room in the faculty and we are discussing very fast about the problems ideas (we assign one student to explain each problem .. from ones that solved it). These are our first toughs on how to train.

  Next online contests announced are on UVA website (http://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=12) and they are only in November since this is the period when regionals take place. Afterwards we are planing to use virtual contests on TJU, and we could also use help for selecting problems.

  Thank you,
 Paul Diac
 Alexandru Ioan Cuza University Iasi

Welcome to the 2013-2014 season of the USA Computing Olympiad!

As in past years, the USACO coaching staff plans to offer six monthly on-line programming contests this season:

Nov 15-18: November Contest
Dec 13-16: December Contest
Jan 10-13: January Contest
Feb 7-10: February Contest
Mar 7-10: March Contest
April 4-7: US Open


Contests are free and open to all.  They are targeted specifically at pre-college students, although others may compete as observers, ranked separately.

Contests are available in three levels of difficulty: bronze (novice), silver (intermediate), and gold (advanced):

- Bronze-level problems are designed to be accessible to those with basic programming knowledge and minimal algorithmic training (e.g., sorting, recursion).

- Silver problems involve "standard" algorithmic techniques (e.g., shortest paths, straightforward dynamic programming, greedy algorithms).

- Gold problems are quite challenging, requiring clever combinations of sophisticated algorithmic ideas.

All new competitors start out in the bronze level, and earn promotion to higher levels by demonstrating excellent performance on a contest in their current level.  Contests are usually 3-5 consecutive hours in duration, which students can schedule any time during a 4-day contest window.  Students can submit programs in C, C++, Java, Pascal, or Python.  All contests are taken individually.

Our website (http://www.usaco.org) offers hundreds of hours of free on-line training materials for those seeking additional resources to help improve their algorithmic coding skills.

The very best students in the USA who excel in our contests will be invited to attend the USACO summer training camp in late May, where they will receive advanced instruction and the opportunity to compete for membership in the 4-person team representing the USA at the International Olympiad in Informatics (IOI), the most prestigious high-school computing contest at the international level.  Last summer, team USA turned in an impressive showing at IOI 2013 in Brisbane, Australia, with two gold and two silver medals.  IOI 2014 will be held in Taipei, Taiwan.

For additional information, please see our website: http://www.usaco.org

We're looking forward to a challenging and fun season!

Happy coding,

- Brian

  Brian C. Dean (bcdean@clemson.edu)
  Director, USA Computing Olympiad
  Associate Professor, School of Computing, Clemson University
  Box 340974 | Clemson, South Carolina 29634-0974


7.11.2013, четвъртък,  доц. Красимир Манев

31.10.2013, четвъртък, 18:00, НБУ, зала 110-2 - занятие на Школата за нови състезатели
Тема: Комбинаторика и графи - въведение, доц. Красимир Манев

24.10.2013, четвъртък, 18:00,  НБУ, зала 308-1 - занятие на Школата за нови състезатели
Тема: "Лесни" задачи - Н. Киров

Задачи: 
Reverse: a.in, a.out, a.cpp; Анаграми: j.inp, j.out, j.cpp;

 Elections: nkk1.inp, nkk1.out, nkk1.cpp; Повтарящи се числаc.cpp
(моля студентите, които присъстваха на това занятие да ми изпртят мейл с име, фак. номер, програма, курс)

17.10.2013, четвъртък, 18:00,  НБУ, зала 110 II - първа сбирка на Школата за нови състезатели!
Материали:
Технология за ефективно програмиране на алгоритми, Правила за състезанията на НБУ, Студентски състезания по програмиране
 Оценка и сложност на алгоритми, Анализ на алгоритми Analysis of Algorithms, Lec 2 | MIT 6.046J / 18.410J Introduction to Algorithms.

План-график на Школа "Състезателно програмиране" за 2013/2014 учебна година. [pdf]

График за курса "Увод в състезателното програмиране" във ФМИ:

лекции в четвъртък от 18:00 до 21:00 в зала 526 на ФМИ (събира 20-25 души, бяла дъска)
състезания в неделя от 9:00 до 14:00 в зала 321 на ФМИ

Може да добавим и още един ден за упражнения.
В курса ще участват студенти от ФМИ, НБУ и ТУ.
Ивайло Странджев и Атанас Вълев ще водят курса, Николай Киров е ръководител на състезателите в НБУ.

Поздрави, Скелета

Пътуване за Букурещ: 11.10.2013, петък
The SouthEastern European Regional Contest of the ACM International Collegiate Programming Contest, 12 October 2013, Bucharest.
Връщане от Букурещ: 13.10.2013, неделя

21.09.2013, събота - 10:00 ИМИ - Задачи, резултати

 5.10.2013, събота - 10:00 ИМИ - Задачи, резултати

Школа "Състезателно програмиране" 2012/2013
Школа "Състезателно програмиране" 2011/2012
Школа "Състезателно програмиране" 2010/2011
Школа "Състезателно програмиране" 2009/2010

Създаден на 16 септември 2013 г., последни промени на 4 юни 2014 г. 
nkirov<at>nbu.bg
github   math