Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2013/2014 учебна година

CSCB010 Програмиране за напреднали [2013/2014]

Занятия: четвъртък, 14:40, 509 I Изпит: 10.02, понеделник, 8:00, 702 II

9.11.2013, събота, 10:00, ИМИ, зала 164, Състезание по програмиране.
За участие в състезанието изпратете мейл на nkirov<at>nbu.bg

11.01.2014, събота, 13:00, ИМИ, зала 164, Състезание по програмиране.

17.10.2013, четвъртък, 18:00,  НБУ, зала 110 II - първа сбирка на Школата за нови състезатели!
Интересно: Bjarne Stroustrup - The Essence of C++: With Examples in C++84, C++98, C++11, and C++14 (September 4, 2013)


Анотация
Литература Паспорт на курса

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали


График на състезанията по програмиране на НБУ        
Школа Състезателно програмиране

Списък на студентите за присъствие и текущ контрол

Форми на оценяване:
А. Текущ контрол
Форма Дата Точки
Тренинг текущ
60
Състезание 1

(20)
Състезание 2

(20)
Тест

20
                       Общо
100
 
  Б. Семестриален изпит
Форма Точки
Тренинг 60
Тест
20
Практика
20
                       Общо 100

Тренинг
Състезание
Тест
Практика
Консултации:
изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg

Съответствието между точките и оценките в информационната система на НБУ е следното:
   
Точки  (max 50)
Оценка
                                       

Точки  (max 100)
Оценка    

0-24
2.00

                                          

0-49
2.00


25-27
3.0050-59
3.00


28-30
3.5060-75
4.00


30-33
4.0076-89
5.00


34-37
4.5090-100
6.00


38-40
5.0041-44
5.5045-50
6.00      Последна промяна на 16 януари 2014 г. nkirov<at>nbu.bg
home
math