Програмиране за напреднали

CSCB010  Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Седмица No.
Тема
Дата на
занятието
Задачи
(Тренинг)
Срок
(за 3 т.)
1.
Технология за ефективно програмиране на алгоритми 3.10.2013
--
--
2.
Оценка и сложност на алгоритми [Анализ на алгоритми] [Analysis Tools - pdf, html] [Lec 2 | MIT 6.046J / 18.410J Introduction to Algorithms]
10.10
--
--
3.
Бройни системи. Прости и съвършени числа 17.10
1a, 1b
24.10
4. Редица на Фибоначи. Най-голям общ делител, най-малко общо кратно. Рекурсия 24.10
2a, 2b
31.10
5. Комбинаторни алгоритми. Разбиване на числа 31.10
3a, 3b
07.11
6. Сортиране. Хеширане. 7.11
4a, 4b
15.11

Състезание

(9.11)
събота
--
--
7. Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове и решения на авторите
Анализ на задачите
14.11
--
--
8.
Търсене. Последователно и двоично търсене. Търсене с връщане 21.11 5a, 5b
28.11
9.
Представяне на граф. Обхождане на граф
28.11
6a, 6b
5.12
10.
Задачи в графи
5.12
7a, 7b
12.12
11. Разделяй и владей 12.12
8a, 8b
19.12
12.
Динамично оптимиране - 1
19.12
9a, 9b
2.01
13.
Динамично оптимиране - 2 2.01.2014
10a, 10b
16.01
14.
STL и подготовка за състезанието 9.01
--
--

Състезание (11.01)
събота


15.
Обсъждане на задачите от състезанието и тест 16.01
--
--

Семестриален изпит
10.02