Компютърен клуб на НБУ

Програма


Тема
Лектор
Дата
1.
Учередяване на клуба
Николай Киров
7.03
2.
Геометрични задачи - 05C, 05H, 05J, 04A, 04D, 04G, 03C, 03E
Тодор Балабанов
23.03
3.
Редици - 05A,  05E, 05G, 04E, 02B
Клоди Тирефор

4.
Бройни системи - 02D


5.
Графи - 05B, 05F, 03H, 02F
Никола

6.
Лесни - 05D
Велислав

7.
Игрови (симулации), крайни автомати - 05I, 03B, 02H
Тодор
13.04
8.
Комбинаторни - 04B, 04C, 02A


9.
Оптимизационни - 04H, 03C
Дарин
20.04
10.
Прости числа и други числови задачи - 03D, 03G, 02E
Християн

11.
Динамично програмиране - 03F
Тихомир Матеев 16.03
12.
Стрингове, търсене - 02G
Георги

13.
Други - 04F, 03A, 02C
Христо Грозданов

задачите [A, B, C, D, E, F] от състезанието на INF297


Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране

02 - Пети Междууниверситетски Турнир по Програмиране
03 - Шести Междууниверситетски Турнир по Програмиране
04 - Седми Междууниверситетски Турнир по Програмиране
05 - XVII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране