НОВ  БЪЛГАРСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

Департамент Информатика

INF297 Програмиране за напреднали ІІ, Състезание_1, 30.03.2006

    Задача C. Хитрата маймунка

    В правоъгълна област с размери М x N (M < 21, N < 21) равномерно са засадени палми (във всяка точка с целочислени координати спрямо югозападния ъгъл на областта, включително и по нейния контур, има точно по една палма). Върху палмата в югозападния ъгъл на областта се намира маймунка. За съжаление единствения узрял банан е на палмата в североизточния ъгъл на градината. Маймунката може да скача само на съседната палма в източна посока или на съседната палма в северна посока, без да се връща назад. Хитрата маймунка решила да стигне до банана без да скача повече от два пъти последователно в една посока. Напишете програма c.exe, която определя дали по този начин маймунката може да стигне до банана и пресмята по колко различни начина може да стане това.

    От стандартния вход се въвеждат числата M и N, разделени с един интервал. Входът съдържа много примери.

    За всеки пример на стандартния изход да се изведе търсеното число на отделен ред.

    ПРИМЕР
Вход
2 1
3 1
4 1
5 1
10 10
Изход
3
2
1
0
8196