НОВ  БЪЛГАРСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

Департамент Информатика

INF297 Програмиране за напреднали ІІ, Състезание_1*, 12.04.2006

    Задача F. Подредици

    Дадена е редица от N цели положителни числа (1 < N < 10001). Да се намери най-дългата подредица, съставена от последователни членове на редицата, сумата от елементите на която се дели (без остатък) на зададено число K.

    Вход:
    Първият ред на входа съдържа две числа N и K. Следващите редове съдържат точно N цели числа - елементите на редицата, не по-големи от 10000. Входът може да съдържа повече от един пример и завършва с числото 0.

    Изход:
    Всеки ред на изхода съдържа дължината на най-дългата намерена подредица за поредния пример от входа. В случай, че задачата няма решение, в съответния ред се поставя знака *.

Примерен вход:
5 9
1 4 5 2 2
8 8
1 1 1 1 1 1 1 1
10 2
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
5 10
3 3 3 3 3
0
Изход:
3
8
10
*