Николай Киров
Студентски състезания по програмиране

Семинар "Състезателно програмиране"Департамент Информатика

Новогодишно състезание по програмиране
11.01.2009, 10:00 часа, 311 I

За записване изпратете e-mail на nkirov@nbu.bg


Регистрирани участници в състезанието

1
Георги Петров
Мрежови технологии
4
Sat, Dec 27, 2008 at 1:10 PM
2
Лазар Лазаров
Мрежови технологии 2
Wed, Dec 31, 2008 at 1:51 PM
3
Георги Бачев Информатика
2
Fri, Jan 2, 2009 at 8:24 PM
4
5
6
7
8
9
10

Условия на състезанието

Състезанието е индивидуално.

За запознаване с характера на задачите и работата на журито може да послужи следния пример:
1. Условие на задачата
2. Готов файл с текст на програмата на С или С++ (source file), който се изпраща на журито със системата PC2.
3. Файл с тестовете на журито (които са недостъпни за състезателите)
    Тези тестове се пускат от командния ред:
       >onezero.exe < onezero.inp > onezero00.out
4. Резултатът от работата на програмата (файлът onezero00.out) трябва да същия, както файла с отговорите на журито.

Изплозва се системата за провеждане на състезания по програмиране PC2. Ръководство за работа може да видите тук.

Възможни отговори на журито, който се изпращат на състезателя със системата PC2.
При отговор, различен от AC, състезателят коригира програмата си и я изпраща отново.

Състезателите могат да използват всякаква печатна литература по време на състезанието.


Сбирките на семинара са в четвъртък, 11:30, 309 I.

Индивидуално състезание по програмиране: 29 ноември, събота, 10:00 часа
(НЯМА ДА СЕ ПРОВЕДЕ!)
Индивидуално състезание по програмиране: предложения за дати - 10.01.2009 или 17.01.2009 (неделя)


Теми на занятията:
23.10 Организационна сбирка; задача за бонбоните
30.10 Задача за бонбоните; Динамично програмиране - задача за раницата
06.11 Динамично програмиране - обща подредица; задачи за студентите
13.11 Най-дълга растяща подредица
20.11 Геометрични задачи: лице на многоъгълник, вътрешна точка (Божидар)
04.12 Най-дълга растяща подредица (Емануил, Кръстин); Задача за пресичане на правоъгълници и
задача за лица на сечение и обединение на правоъгълници (Лазар)
11.12 Кодиране (Герасим)
18.12 Динамично програмиране - сравнение на символни низове

 Разглеждане на задачите от регионалното състезание в Букурещ.

Идеята за семинара е от:
Състезателно-Програмиране-2007

За начало изпробвайте
WELCOME TO THE USACO TRAINING PROGRAM GATEWAY
регистрирайте се там, пуснете теста и първата задача.

Създаден на 2 октомври 2008, последни поправки на 2 януари 2009.