Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2008/2009 учебна година

Департамент Информатика, Нов български университет

Пролетен семестър

Сигнатура / Code
Име на курса / Title
Програма / Programme

NETB151, NETB181
NETB171, NETB191
Обектно-ориентирано програмиране
Object-Oriented Programming (C++)
Мрежови технологии
Networking Technologies
1
NETB390
Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-2
Advanced Programming Workshop-2
Мрежови технологии
Networking Technologies
3
CSCB410 Програмиране за напреднали Информатика
2

Есенен семестър

Сигнатура / Code
Име на курса / Title
Програма / Programme

NETB101, NETB121,
NETB131, NETB141
Въведение в програмирането (C++)
Introduction to Programming (C++)
Мрежови технологии
Networking Technologies
1
NETB201, NETB221,
NETB223, NETB231
Структури от данни
Data Structures
Мрежови технологии
Networking Technologies
2
NETB330
Самостоятелна работа по програмиране на напреднали-1
Advanced Programming Workshop-1
Мрежови технологии
Networking Technologies
3

Семинар "Състезателно програмиране"
Мрежови технологии, Информатика
1-4

Последна промяна на 18 февруари 2009 г. E-mail: nkirov<at>nbu.bg

Valid HTML 4.01 Transitional